Ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuun johtaminen

Panostamme jatkuvaan turvallisuuden ja ympäristön huomioivaan tuotekehitykseen, jonka perustana on asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärrys sekä yhtiömme hyvä sisäinen vuoropuhelu.

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja, sekä tutkii mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita.

Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin.

Ympäristö- ja turvallisuusriskeihin varautuminen on ennakoivaa vastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea yrityksen työntekijät sekä toimintaympäristön asukkaat. Vastuullisuuteen kuuluu huolenpito niin ulkoisen kuin sisäisen toimintaympäristön hyvinvoinnista. Tätä varmistavat lukuisat tekniset ja turvallisuusratkaisut, ohjeistukset, koulutukset ja harjoitukset sekä koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusajatteluun.