Valitusmekanismit ja epäkohdista ilmoittaminen

Ympäristövastuun valvonnan tärkeimpiä työkaluja Kiillossa on poikkeamaraportointi. Raportoida voi kuka tahansa yhtiön henkilöstöstä tai sen toimitusketjun ihmisistä havaitessaan ympäristöön vaikuttavan tapahtuman. Jokainen raportoitu tapahtuma käsitellään sisäisessä asiantuntijaryhmässä, joka määrittää tarvittavat toimenpiteet ja seurannan.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuushavaintojen (LYT-havainto) kautta Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia puutteita ja kehitystarpeita. Tavoitteena on, että jokainen kiiltolainen tekisi vähintään yhden LYT-havainnon vuoden aikana. Parhaat havainnot palkitaan.

LYT_havainnot KII.JPG