Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

Kiilto Oy

Organisaation oma energiankulutus KII 2019.JPG

Energiaintensiteetti KII 2019.JPG

Tavoite: laskeva trendi. Energiaintensiteetin vuosittaiseen suuruuteen vaikuttaa suuresti vuodenaikojen lämpötilavaihtelut.

Kokonaisvedenotto lähteittäin KII 2019.JPG

Tavoite: Vähentää muun kuin valmistukseen menevän veden kulutuksen osuutta kokonaiskulutuksesta.

Jätteiden määrä KII 2019.JPG

KiiltoClean Oy

Organisaation oma energiankulutus KLC 2019.JPG

Energiaintensiteetti KLC 2019.JPG

Tavoite: laskeva trendi

Kokonaisvedenotto lähteittäin KLC 2019.JPG

Jätteiden määrä KLC 2019.JPG