Toimintakatsaus 2018

Toimintakatsaus 2018

Kiillossa vastuullisuus on konkreettisia tekoja, joita ohjaa
yhtiömme kulttuuriin ja visioon pohjautuva strategia. Vuoden 2017 aikana olemme
jälleen kerran tarkastelleet omaa toimintaamme ja luoneet uusiakin välineitä,
joita hyödyntäen voimme vastata sidosryhmiemme kysymyksiin toimintamme
vastuullisuudesta.

Aloitimme viime vuoden lopussa GRI Standards
–raportointimallin mukaisen vastuullisuuden olennaisuusanalyysin sekä
vaikutusarvioinnin. Samalla määritimme vastuullisuuden johtamisen periaatteet,
joiden avulla sekä johdamme että kehitämme Kiillon vastuullisuutta
tulevaisuudessa. Vastuullisuustyötä kehittämässä oli yhtiön liiketoimintaa
läpileikkaava työryhmä, jonka tuloksiin voit tutustua tässä raportissa.

Vastuullisuuden vaikutusarvioinnissa nousi voimakkaasti
esiin kaksi Kiillon liiketoiminnan vaikuttavuuden aluetta. Ensimmäinen havainto
oli Kiillon vaikutus rakennetussa ympäristössä. Kiillon liimat, vedeneristeet
ja tasoitteet sekä palonsuoja-aineet ovat osa rakennettua ympäristöä, jossa
asumme, teemme työtämme ja hoidamme lapsiamme. Kiillon puhdistusaineilla
huolehditaan samojen tilojen puhtaudesta, niin kodeissa kuin teollisuudessa ja
sairaaloissa. Tämä kannustaa meitä yhä turvallisempien, ympäristöystävällisten
ja energiatehokkaampien ratkaisujen löytämiseen niin tuotteiden kuin Kiillon
palveluiden muodossa.

Toisena vaikutusarvioinnin havaintona painottui Kiillon
toiminnan kansainvälisyys. Kiillon toiminta on kasvanut laajemmalle
maantieteelliselle alueelle niin tuotannon, myynnin kuin toimitusketjun osalta.
Laajentumisen ja toimitusketjujen pidentymisen mukana ovat tulleet esiin
liiketoiminnan eettiset kysymykset korruption torjunnasta aina työpaikkojen
ihmisoikeuskysymyksiin. Selventääksemme Kiillon kantaa kaikille sen arvoketjun toimijoille,
yhtiö julkaisi syksyllä 2017 uudet eettiset ohjeensa. Niissä Kiilto itse
sitoutuu sekä vaatii yhteistyötahojaan sitoutumaan eettisesti kestävään
liiketoimintaan. Kiillon eettiset ohjeet löydät tästä.

Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen on jatkuva
prosessi. Tätä tekstiä kirjoitettaessa olemme jo käynnistäneet seuraavat
askeleet oman ympäristövastuumme tulevaisuuden lupauksen kehittämiseen. Kohta
sata vuotta täyttävä Kiilto on hengeltään vieläkin start-up, jossa
innovatiivisuus, yrittäjyys ja tunnistettava vastuullisuus ovat läsnä kaikessa
tekemisessä. Tuon hengen avulla uskon, että voimme tulla alamme parhaaksi
toimijaksi myös vastuullisuudessa.

Erkki Solja, CEO, Kiilto Family Oy