Toimintapolitiikka

Kiilto on kasvava, kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyritys. Kehitämme, tuotamme, jakelemme ja myymme kemianteollisuuden tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Toimimme neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. ​​​​​​​

Toimintamme ydinajatuksia ovat ympäristöjohtajuus, läheisyys ja sitoutuminen tulevaisuuteen. Päämäärämme on tuottaa parasta asiakaskokemusta ja korkealaatuisia, aikaa kestäviä ja vastuullisesti tuotettuja ratkaisuja. Kehittääksemme toimintaamme käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Olemme sitoutuneet ennakoimaan, ehkäisemään ja vähentämään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme aiheutuvia riskejä. Toimimme kaikkien lakisääteisten vaatimusten sekä viranomaismääräysten- ja säännösten mukaisesti. Sitoudumme ylläpitämään ja kehittämään toimintajärjestelmäämme siten, että se on vaikuttava ja tehokas. Asetamme, seuraamme ja toteutamme vuosittain laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteita, joiden avulla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen.

Kiillon henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Edellytämme myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Jokainen kiiltolainen tietää vastuunsa ja tavoitteensa, vastaa oman työnsä laadusta sekä osallistuu toiminnan kehittämiseen.

Kiillon johto ja koko henkilöstö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja luomaan edellytykset asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.