Taloudellisen vastuun johtaminen

Kiillon näkemyksen varmistamiseksi sen oman arvoketjun hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Luomalla hyviä liikesuhteita ja jakamalla osaamispääomaansa Kiilto lisää taloudellista vakautta omassa arvoketjussaan.

Jaettua arvoa mittaa myös yhtiön rahavirtavuo, joka kuvaa taloudellisten panosten jakautumista Kiiltoa ympäröivään yhteiskuntaan. Kiilto on yrityskansalainen, jonka jalanjälki näkyy hyvinvointina ja toimintatapoina, jotka osassa Kiillon toimintaympäristöä eivät ole vielä sillä tasolla, mihin Suomen kaltaisessa länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on totuttu: yhtiön verojalanjälki kehittyvissä maissa on vakaa ja poikkeaa valtavirrasta. Eettisesti kestävien käytäntöjen edistäminen koko Kiillon arvoketjussa onkin taloudellisen vastuun kestävän pohjan luomista. Osto- ja myyntitoiminnan kehittäminen ja korruption torjunta ehkäisee rikollisuutta ja väärinkäytöksiä ja näin tukee tasapuolisemman yhteiskunnan kasvua.

Henkilöstön tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa

Henkilöstön osuus yhtiöiden tuloksen syntymisessä on merkittävä. He vaikuttavat ratkaisevasti yritysten toiminnan tehokkuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä tätä kautta taloudelliseen tulokseen. Mikäli Kiilto henkilöstönsä avulla onnistuu saavuttamaan sellaisen taloudellisen tuloksen, joka ylittää asetetut minimitavoitteet, jaetaan siitä palkkiota henkilökunnalle. Menettelyllä pyritään tavoitteelliseen ja oikeudenmukaiseen yritysten johtamiseen. Samalla halutaan herättää kaikkien työntekijöiden aktiivinen kiinnostus tuloksen tekemiseen sekä myös oman ansiotason nostamiseen.