Sosiaalista vastuuta ohjaavat politiikat

Kiillon sosiaalista vastuuta ohjaa sen Code of Conduct –periaatteet, joihin on sitoutunut konsernin lisäksi sen tärkeimmät tavarantoimittajat.

Päivittäistä operatiivista toimintaa säätelevät OHSAS 18001 ja ISO 9001 –sertifikaatit sekä kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelma. Lisäksi yhtiö on sitoutunut vakuutusyhtiön Varman työnhyvinvointi-sopimukseen.

Kiilto on myös mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumissa eli Nolliksessa. Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.