Asiakastyytyväisyyskyselyiden arvonnan säännöt

Asiakastyytyväisyyskyselyiden arvonnan säännöt

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kiilto Oy (jäljempänä Kiilto), PL 250, 33101 Tampere

OSALLISTUMISKELPOISUUS
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta Kiilto Family -konsernin ja kyselyn/arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneen yrityksen henkilökunta.

OSALLISTUMISAIKA
Osallistumisaika on koko kalenterivuosi. Palkintona olevat Jopo-polkupyörät arvotaan toinen kesäkuussa 1.1.-31.5. välillä suoritettujen asiakaskyselyiden vastaajien kesken ja toinen tammikuussa 1.6.-31.12. välillä suoritettujen asiakaskyselyiden vastaajien kesken. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

KUINKA OSALLISTUA ARVONTAAN
Arvontaan voi osallistua vastaamalla Kiillon asiakastyytyväisyyskyselyyn ja (niissä kyselyissä, joissa yhteystiedot eivät näy suoraan vastausten yhteydessä) ilmoittamalla yhteystietonsa kohdassa, jossa ne kyselyssä pyydetään arvontaa varten.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Järjestäjä tallentaa vain osallistujien itsensä antamat henkilötiedot. Tietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua ottamalla yhteyttä järjestäjään.

PALKINTO
Palkintoina on 2 kpl Jopo-polkupyöriä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti noin viikon sisällä arvonnasta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen vuoksi, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. Arvontaan osallistujien tulee aina käyttää omaa nimeään.

ARPAJAISVERO    
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

OSALLISTUMALLA ARVONTAAN OSALLISTUJAT SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ.
KIILTO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA SÄÄNTÖJÄ.

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA  maaliskuu 2017

1. Rekisterinpitäjä
Kiilto Oy
PL 250
33101 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitaa
Kiilto Oy
Katja Suuriniemi
PL 250
33101 Tampere
puh. 0207 710 100

3. Rekisterin nimi
Asiakastyytyväisyyskyselyihin osallistuneiden henkilöiden rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on toteuttaa arvonta ja luovuttaa palkintovoitot. Tämän lisäksi tietoja käytetään Kiilto Oy:n otettaessa yhteyttä vastaajaan jos hän on sitä toivonut tai jos Kiilto Oy haluaa ottaa yhteyttä häneen selventääkseen hänen kyselyvastauksissaan esille tulleita seikkoja.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, säännönmukaisesta tietolähteestä ja rekisterin tietosisällöstä
Rekisteri sisältää asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty Kiillon asiakastietojärjestelmästä tai internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää kyselyyn osallistumisen yhteydessä. Kerättäviä tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Siten tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2. mainittuun numeroon tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Arvontaan osallistuvien tietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.