Terveysteknologia

Kiilto seuraa teknistä kehitystä ja kehittää uusien teknologioiden avulla innovaatioita, jotka auttavat ehkäisemään ja vähentämään hoitoon liittyviä infektioita. Pyrimme hyödyntämään uusia teknologioita laitteissa, toimenpiteissä ja järjestelmissä, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa infektioiden torjuntaa ja parantaa potilasturvallisuutta.

Terveysteknologian piiriin kuuluvat kaikki nykyaikaiset laitteet, lääkkeet, rokotteet, toimenpiteet ja järjestelmät, jotka on suunniteltu tehostamaan terveydenhuollon toimintaa, alentamaan kustannuksia ja parantamaan hoidon laatua. Kiilto seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja hyödyntää puhtauteen liittyviä innovaatioita terveydenhuollon ratkaisuissa.

Hygienia on terveydenhuollossa kriittinen tekijä hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Terveysteknologia tarjoaa ammattilaisille uusia, digitaalisia ratkaisuja, jotka sujuvoittavat terveydenhuollon käytäntöjä ja auttavat löytämään uusia tapoja ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita ja kehittää toimintaa.

Kiilto hyödyntää laajaa terveydenhuollon asiantuntemustaan ja seuraa jatkuvasti terveysteknologian kehitystä voidakseen tukea terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia organisaatioiden digitalisaatiossa ja auttaakseen näitä saavuttamaan vaadittavan hygieniatason entistä tehokkaammin. Kiilto tarjoaa terveysteknologisia ratkaisuja, jotka aidosti tehostavat päivittäistä työtä ja tuottavat terveydenhuoltoalan toimijoille merkittävää lisäarvoa.

Tee sairaalastasi fiksu Kiilto Pro Hygimonin avulla

Kiilto Pro Hygimon on automaattinen käsihygienian seurantajärjestelmä, joka auttaa terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia parantamaan käsihygieniaa organisaatiossaan. Paikan päällä kerätty tieto ja tiedon arviointi sekä nopeasti saatavat, luotettavat raportit auttavat infektiontorjuntatiimejä parantamaan hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tämä vähentää hoitoon liittyviä infektioita ja niistä aiheutuvia kustannuksia.