Ympäristömerkinnän vuosiseminaarissa pohdittiin Joutsenmerkin merkitystä KiiltoCleanille

Ympäristömerkinnän vuosiseminaari pidettiin 15.3.2018 Helsingissä Scandic Parkissa. Paikalla oli Ympäristömerkinnän henkilökunnan lisäksi useita eri toimialojen edustajia luvanhaltijoista hankintaverkoston jäseniin. Iltapäivän aikana keskityttiin Joutsenmerkin co-brandingiin ja vastuullisuusnäkökulmaan. KiiltoCleanin ja Ympäristömerkinnän yhteistyö on merkittävän pitkä, lähes 25 vuotta. Sain edustaa KiiltoCleaniä ja jakaa kokemuksia siitä, miten luvanhaltijana hyödymme ja hyödynnämme Joutsenmerkkiä toiminnassamme.

KiiltoCleanin arvoihin kuuluu vastuullinen toiminta. Joutsenmerkki on puolueeton osoitus vastuullisesti valmistetuista puhdistusaineista. Joutsenmerkin käyttöoikeus on määräaikainen, ja puhdistusaineelle haetaan merkkiä uudestaan aina, kun vaatimuksia tiukennetaan – yleensä noin 3-5 vuoden välein. Kriteerit pesu- ja puhdistusaineille ovat olleet olemassa jo pitkään, mikä kertoo siitä, kuinka vakiintunutta Joutsenmerkin käyttö alalla on. Se myös tarkoittaa, että asiakkaille on muodostunut odotuksia ympäristömyötäisistä aineista. 1990-luvulla Joutsenmerkin käyttö on ollut selkeä kilpailuetu, mutta tänä päivänä puhdistusaineilla odotetaan olevan Joutsenmerkki.

Miten KiiltoClean hyötyy ja hyödyntää Joutsenmerkkiä?

On tutkittu, että 75% suomalaisista tunnistaa Joutsenmerkin. Lisäksi vuoden 2017 bränditutkimuksen mukaan Joutsenmerkki on viidenneksi arvostetuin brändi Suomessa. Joutsenmerkki on välitön tapa viestiä yrityksemme ympäristöarvoista. Ostaja tai käyttäjä tietää Joutsenmerkin nähdessään, että kehittämässämme ratkaisussa on panostettu myös vastuullisuuteen ja turvallisuuteen. Hän voi helposti vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti valitessaan ratkaisumme. Viime vuosien aikana olen huomannut, kuinka asiakkaamme ovat olleet yhä enemmän kiinnostuneita niistä tuotteistamme, jotka ovat paras vaihtoehto ympäristön kannalta. Kun kerron Joutsenmerkistä, asiakas tietää välittömästi, mistä on kyse. Tämän jälkeen keskustelua ympäristömyötäisistä tuotteista on helppo jatkaa.

Puhuimme seminaarissa myös mahdollisuuksista, joita Joutsenmerkki antaa kansainväliselle toiminnallemme. Pohjoismaissa Joutsenmerkki on erittäin tunnettu ympäristömerkki. Näillä markkinoilla merkki on etu, sillä entuudestaan tunnettu brändi rakentaa myös luotettavuutta. Myös tytäryhtiömaissamme merkki synnyttää positiivista mielikuvaa. On ilahduttavaa, että Venäjän tytäryhtiöstä on erikseen pyydetty luentoa ympäristömyötäisistä ratkaisuista sekä siitä, miten niitä markkinoidaan. Olen kertonut työntekijöillemme sisäisissä koulutuspäivissä Joutsenmerkin tavoitteista, kriteereistä ja jatkuvista uudistuksen periaatteista, joista valmistajana hyödymme.

Seminaarin lopuksi keskustelin Ympäristömerkin asiantuntijan Terhi Uusitalon kanssa. Totesimme molemmat, kuinka helppoa tästä aiheesta on puhua ja jakaa tietoa, kun molempien tahojen arvot kohtaavat.

Oletko vielä nähnyt Puhtausklinikka-jaksoa, jossa käsitellään Joutsenmerkittyjä puhdistusaineita? Videolla KiiltoCleanin tuotekehityspäällikkö Juha Issakainen sekä Ympäristömerkinnän teknokemian asiantuntija Heidi Vaarala keskustelevat Joutsenmerkin merkityksestä puhdistusaineissa. Katso video: 

Blogitekstin kirjoittaja on Anna Vahokoski, joka toimii KiiltoCleanilla liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Hän vastaa ammattilaisille kehitetyistä keittiö- ja hotellihygienian sekä tekstiilipesun palveluista ja ratkaisuista.