Yhteistyöhanke kehittää puupohjaisia ratkaisuja sairaalahygieniaan

Kiilto on mukana syksyllä käynnistyneessä kaksivuotisessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemassa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankkeessa. Hankkeen nimi on Sami&Samu. Lyhenteet viittaavat sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjumiseen luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla sekä sairaalan muovimateriaalin korvaamiseen biopohjaisilla materiaaleilla.

”Sairaalahygienia on tärkeä osa Kiillon ammattipuhtauden ja -hygienian liiketoiminta-aluetta. Puun antimikrobiset ominaisuudet ovat olleet pitkään tiedossa ja tässä hankkeessa luodaan perustavaa laatua olevaa tietoa puusta eristettävien yhdisteiden soveltamismahdollisuuksista sairaalaympäristössä. Haluamme jatkuvasti kehittää uusia ja tehokkaampia ratkaisuja asiakkaillemme”, kertoo KiiltoClean Oy:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Oili Kallatsa.

Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan laajentaa käytettäväksi myös muilla sektoreilla, joilla halutaan kontrolloida ympäristön mikrobeja. Saman hankkeen sisällä tutkitaan myös vähähiilisiä, uusiutuvista lähteistä valmistettuja materiaaleja, joilla voisi parhaimmillaan korvata sairaaloiden kertakäyttöisiä välineitä tai pakkauksia. Uusiutuvista lähteistä valmistetut, muovia korvaavat, materiaalit ovat merkittävä osa EU:n muovistrategiaa.

Hanketta koordinoi VTT, ja mukana on mm. metsäteollisuuden ja pakkausalan yrityksiä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä uusi, Keski-Suomeen rakennettava NOVA-sairaala.

”Yhteistyön myötä tarjoamme oman asiantuntemuksemme puhtausalan merkittävänä toimijana projektin käyttöön. Tutkimuksen kohteet ovat liiketoiminnallemme tärkeitä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haluamme olla mukana luomassa hyvinvointia kestävien ratkaisujen kautta”, Kallatsa summaa.

Projektin etenemistä voi seurata VTT:n verkkosivuilla