Vastuussa-raportin tunnuslukuja päivitetty vuoden 2015 tiedoin

Keväällä 2015 julkaistu Vastuussa-yritysvastuuraportti esittelee Kiillon ja KiiltoCleanin ympäristö- ja tuoteturvallisuutta, henkilöstöä ja työolosuhteita sekä kestävää liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja jaksolta 2012–2014. Tunnusluvut on nyt päivitetty vuoden 2015 tiedoin.

Vuoden 2015 tiedoin päivitetyt tunnusluvut löydät nyt linkkien takaa: