Vastuullisuuden tunnusluvut päivitetty vuoden 2016 tiedoin

Päivitämme vuosittain ympäristö- ja tuoteturvallisuutta, henkilöstöä ja työolosuhteita sekä kestävää liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja Vastuullinen Kiilto -sivustollemme. Nyt sivuilta löytyvät päivitetyt tiedot vuoden 2016 tunnusluvuista.

Viime vuonna kasvatimme turvallisuusluokiteltujen tuotteiden määrää, vähensimme liuottimien käyttöä tuotevalmistuksessa ja pienensimme vaarallisten aineiden kuljetusten prosenttiosuutta kaikista kuljetuksista

Saavutimme asettamamme tavoitteet mm. työhyvinvoinnin edistämisessä, asiakasreklamaatioiden käsittelyajassa ja vaarallisen jätteen määrän rajoittamisessa. Toimitustäsmällisyyden osalta onnistuimme ylittämään tavoitteemme. Viime vuonna toimitustäsmällisyytemme oli 99,5 %.

549 päivää jatkunut tapaturmaton ennätysjaksomme katkesi valitettavasti viime vuonna, mutta iloitsimme kasvaneesta turvallisuushavaintojen määrästä: viime vuonna henkilöstömme ilmoitti 159 turvallisuushavaintoa, joiden merkitys on suuri jatkuvassa kehitystyössä työturvallisuuden parantamiseksi.

Tutustu muihin vuoden 2016 tunnuslukuihimme!