Väliaikainen muutos käsihuuhteiden koostumukseen

Koronavirusepidemia (COVID-19) aiheuttaa poikkeustilanteen, jonka seurauksena myös Kiillolla tehdään väliaikaisia muutok­sia. Käsihuuhteiden koostumus muuttuu väliaikasesti normaalia nestemäisemmäksi ja myös osassa tulppia on muutoksia.

Koronavirusepidemia aiheuttaa poikkeustilanteen, jonka seurauksena myös Kiillolla tehdään väliaikaisia muutok­sia. Pakkausmateriaalien ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita, ja varmistaaksemme käsihygieniatuotteidemme mah­dollisimman laajan saatavuuden olemme tehneet muutoksia joi­denkin tuotteiden resepteihin ja pakkauksiin sekä toimitusket­juumme.

Käsihuuhteissamme normaalisti käytettävän geeliyttäjän saata­vuudessa on suuria haasteita. Tästä johtuen tuotekehityksemme on muokannut käsihuuhteiden reseptejä väliaikaisesti niin, että huuhteiden koostumus on normaalia nestemäisempi. Tehoaineet sekä hoitavat ainesosat ovat käsihuuhteissa ennallaan. Käyttä­jälle muutos ilmenee ainoastaan huuhteen olomuodossa eikä heikennä tuotteiden tehoa tai hoitavuutta. Tuotteet, joita tämä väliaikainen reseptimuutos koskee, ovat:

8251 Erisan Käsihuuhde 500 ml, GTIN 6438160082514

8250 Erisan Käsihuuhde 1 l dp, GTIN 6438160082507

8060 Käsidesi 500 ml, GTIN 6417964080605

80724 Käsidesi 1 l dp, GTIN 6417964807240

63026 Erisan Etasept 500 ml, GTIN 6417964630268

80738 Erisan Etasept 1 l dp, GTIN 6417964807387

63086 Erisan Etasept 5 l, GTIN 6417964630862

Tilausten toimittamisissa olemme laittaneet terveydenhuollon asiakkaat etusijalle, jonka vuoksi muiden asiakkaidemme toi­mituksissa on tällä hetkellä jonoa. Jotta saisimme valmistettua tuotteita markkinoille riittävästi ja toimitukset kaikille asiakkail­lemme nopeammin, olemme lisänneet tuotannossamme vuoroja ja palkanneet lisähenkilöitä. Näillä toimilla haluamme varmis­taa, että käsihygieniatuotteemme voidaan edelleenkin saattaa markkinoille ja siten ehkäistä taudinaiheuttajien leviämistä kä­sien välityksellä.

Tulppamuutos käsihuuhteisiin

Jo aiemmin vaihdoimme väliaikaisesti joidenkin 500 ml pulloon pakattavien tuotteiden pumput keinu-/fliptoptulpiksi, sillä pumppujen saatavuudessa on ongelmia. Vanhan käsihuuhdepullon pumpun voi turvallisesti vaihtaa käyttökohteen harkinnan mukaan uuteen 500 ml pulloon keinutulpan tilalle. Varmistaaksemme tärkeiden tuotteiden jatkuvan saatavuuden olemme tehneet päätöksen valmistaa väliaikaisesti seuraavia tuotteita keinu-/fliptoptulpalla:

8251 Erisan Käsihuuhde 500 ml,GTIN 6438160082514

8060 Käsidesi 500 ml, GTIN 6417964080605

63026 Erisan Etasept 500 ml, GTIN 6417964630268
 

Seuraamme tilanteen kehittymistä päivittäin ja teemme lisätoi­menpiteitä tarvittaessa.