Uutta luodaan yhdessä

Liiketoiminta on sananmukaisesti liikettä ja toimintaa. Pysähtymiselläkin on paikkansa, kun mietitään uutta suuntaa muuttuvassa maastossa, mutta bisneksessä pysäköinti on ehdottomasti kielletty. Eilisen uusi musta on tänään jo arkisen harmaa. Menneisyyden neronleimauksista ei voi ammentaa loputtomiin, vaan huomisen menestystarinat luodaan toimimalla tässä ja nyt.

Kumppanilta kaivataan sekä älyä että tunnetta

Digitalisaatio on tuonut kumppanuuksiin lisää älyä, mutta myös tunnetta. Teollisuuden kumppanuuksissa on nyt entistä suuremmassa roolissa halu kasvaa ja kehittyä yhdessä, toinen toistaan omalla osaamisellaan täydentäen ja tukien. Digijumppa on yhdessä oivaltamista ja muutosten toteuttamista. Matkalla eteenpäin täytyy uskaltaa pyytää apua ja rohjeta heittäytyä kokeilemaan uutta.

Samalla kun vanhoja kumppaneita tarkastellaan entistä kriittisemmin, kumppanuuteen liittyvät odotukset ovat kasvaneet. Elähtänyt liekki ei enää lämmitä, vaan kumppanuutta pitää vaalia. Meille se tarkoittaa tiedon jakamista, räätälöityjä ratkaisuja ja yhdessä tekemistä. Kasvun mahdollistava asenne ja ilmapiiri tekevät kumppanuudesta aitoa yhteistyötä, jossa ei ole jakoa ottajiin ja antajiin. Yhteistyöstä syntyy menestystä molemmille.

Vuorovaikutuksen uudet mahdollisuudet

Digitalisaatio muuttaa myös tapojamme toimia yhdessä. Meille aito ihmisten välinen vuorovaikutus on edelleen korvaamatonta, mutta erilaisten sovellusten avulla vuorovaikutus on entistä helpompaa ja tehokkaampaa.

Sujuva tiedonkulku ja ajatustenvaihto ovat tuoneet esimerkiksi Kiillon kumppanuuksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön uudenlaista syvyyttä mahdollistamalla jatkuvan yhteydenpidon asiakkaan, tuotekehityksen, myynnin ja asiakaspalvelun välillä. Monen asiantuntijan osallistuminen yhteiseen vuoropuheluun on erityisen tärkeää, kun ollaan luomassa yhdessä jotain ihan uutta. Maantieteellinen etäisyys ei ole enää este, eikä hidaste monitahoiselle vuorovaikutukselle.

Älystä aitoa hyötyä

Maailma ei tule valmiiksi edes digitalisaation avulla. Pieniä ja suuria harppauksia tehdään kuitenkin päivittäin. Datan ja automatiikan avulla prosessit tehostuvat, laadunhallinta parantuu, ennakointi helpottuu ja päätöksenteon taustalle saadaan ajan tasalla olevaa tietoa. Esimerkiksi KiiltoCleanin yhteistyö Fredman Groupin ja Nokevalin kanssa tuo metalliteollisuuteen teollisen internetin hyödyt OVA-omavalvontajärjestelmän muodossa. Järjestelmän kautta voidaan tarjota asiakkaalle mittaustiedot, datan hallinta, raportointi ja erilaiset datasta johdetut automaattiset toimenpiteet.

Erilaisten sovellusten ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa yksi tärkeimmistä arviointikriteereistä on se, miten ne kehittävät asiakaskokemusta ja mitä arvoa voimme niiden kautta tuoda kumppanuuksiimme. Esimerkiksi Kiillossa verkkokoulutukset tuotteidemme turvalliseen käyttöön ja erilaiset sovellukset tuotteidemme logistiikkaketjun laadunvalvontaan näkyvät ja tuntuvat asiakkaidemme arjessa työturvallisuutena ja laatuna: konkreettisina arvoina, jotka ovat erityisen tärkeitä myös meille.

Pysyvästi liikkeessä

Maailman muuttuessa myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Kun katse on tulevaisuudessa, muutoksia pystytään ennakoimaan ja niihin vastaamaan jo hyvissä ajoin. Kumppanuuksissa tarvitaankin yhteistä ymmärrystä tavoitteista ja aitoa, jatkuvaa vuorovaikutusta.

Haastetaan rohkeasti toinen toisemme ja luodaan yhdessä uutta! Digitalisaation laajaan hyödyntämiseen teollisuuskumppanuuksissa tarvitaan keskinäistä luottamusta ja yhteistä tahtotilaa. Näiden saavuttaminen edellyttää keskustelua tavoitteista, toiveista, yhteisistä pelisäännöistä ja käytännöistä sekä tietosuojakysymyksistä. Yhteinen suunta toiminnallamme varmasti jo on: eteenpäin.

Timo Esko
tuotepäällikkö
KiiltoClean Oy

Tero Mäkinen
asiakaspalvelupäällikkö
Kiilto Oy

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 26.9.2016 Alihankinta-kolumnissa.