Tavoitteena pesuaine, joka toimii kuin unelma

Kiillon ja paperinvalmistajan yhteishankkeessa kehitetään jatkuvan optimoinnin toimintamallia.

Syvempää vuoropuhelua ja ketterämpää reagointia

Kiillon ja asiakkaan yhteistyö käynnistyi tuotekehitysprojektista, jossa kehitettiin räätälöity pesuaine erittäin vaativia ja korkealaatuisia paperituotteita valmistavan tuotantolaitoksen tarpeisiin. Tarve pesuaineiden optimointiin ja jatkuvaan kehittämiseen tiedostettiin jo tuolloin.

– Jo alkumetreillä tiedostimme, että olisi hyvä pystyä käymään syvempää vuoropuhelua pesukemikaalien kehittämisen ympärillä. Nopeat muutokset vaativat läheisempää yhteistyötä ja ketterämpiä tapoja vastata muutoksiin. Aluksi tutustuimme asiakkaan tapaan tehdä testauksia, jonka jälkeen käynnistimme laajemman yhteistyöhankkeen, kertoo Kiillon tuotekehityskemisti Tuija Salo.

Työn alla uudenlainen yhteistyömalli

Pari vuotta sitten Kiilto alkoi yhdessä asiakkaansa kanssa muotoilla yhteistyöhanketta, joka käynnistettiin alkuvuodesta 2017. Alkuvuoden aikana on käyty yhdessä läpi molempien yritysten tavoitteet projektille, kartoitettu turvallisuuskysymyksiä sekä laadittu aikatauluja projektille.

Hankkeen tarkoituksena on löytää sopiva toimintamalli, joka parhaiten palvelee asiakkaan tuotantoprosessia erityisesti silloin, kun tuotteen laatu ja keskeytymätön tuotanto ovat ensiarvoisen tärkeitä.

– Tavoitteenamme on luoda yhteistyömalli, joka mahdollistaa Kiillolle pesukemikaalien kehittäjänä ja toimittajana pesuaineratkaisujen optimoinnin aiempaa paremmalla tarkkuudella ja nopeammalla syklillä. 

– Yhteistyömallin avulla kehitystyö etenee nopeammin, eikä muutosten testaus häiritse tuotannon normaalia toimintaa, Salo avaa.