Suomen ympäristökeskuksen Hinku-palkinto päästöjen vähentämisestä Kiillolle

Kiilto on valittu kesäkuun Hinku-teko palkinnon saajaksi. Perusteina ovat Kiillon panostukset energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen.


Kiillon toimipisteessä Lempäälässä hyödynnetään polymerointiprosessissa syntyvää hukkalämpöä sekä maalämpöä ja -kylmää tehdastilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

”Kiilto on hyvä esimerkki siitä, miten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä lisäävät investoinnit synnyttävät merkittäviä säästöjä ja antavat samalla yritykselle kilpailuetua. Kiillon toiminta osoittaa myös, miten tärkeää on, että yrityksellä on selkeä visio, miten toimintaa kannattaa kehittää vastamaan tulevaisuuden vaatimuksia”, sanoo tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Vuonna 2018 käyttöön otetun hybridijärjestelmän avulla tehdas on onnistunut pudottamaan maakaasun käyttöään 1 800 megawattituntia eli kolmanneksen aikaisemmasta. Samalla tehtaan hiilidioksidipäästöt ovat yrityksen laskelmien mukaan vähentyneet 310 tonnia.

Tehdyt toimenpiteet ovat myös taloudellisesti kannattavia. Arvioiden mukaan investointi maksaa itsensä takaisin reilussa neljässä vuodessa ja tuo noin 80 000 euron vuosittaiset säästöt yrityksen energialaskuun. Kiillon kokonaisenergiankulutus Lempäälässä on vähentynyt 14 prosenttia järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

”Hukkalämpöjä, maalämpöä ja maakylmää hyödyntävä hybridijärjestelmä teollisessa mittakaavassa on oletettavasti ainoa laatuaan Euroopassa ja todennäköisesti myös koko maailmassa. Lämmitämme tällä hetkellä uusioenergialla lähes kaikki tehdasrakennuksemme. Olemme myös pystyneet tehostamaan tuotantoamme hybridijärjestelmän avulla. Tehdyt investoinnit mahdollistavat sen, että tuotantokapasiteettia ei tarvitse muuttaa jäähdytyskapasiteetin mukaan”, kertoo tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori.

Hinku-palkinnon kävi luovuttamassa Suomen ympäristökeskuksesta suunnittelija Venla Riekkinen. Lempäälän kuntaa edustivat yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa ja ympäristöpäällikkö Kati Skippari. Palkinnon vastaanottivat Kiilto Oy:n varatoimitusjohtaja Mikko Viljanmaa ja Vesa Juhannusvuori

Mikä on Hinku-palkinto?

Suomen ympäristökeskus valitsee joka kuukausi Kuukauden Hinku-teon. Hinkuteot valitaan Hinku-hankkeen kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia.

Hinkuteko-palkinnon valintakriteereinä ovat:

  • kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen
  • muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut, työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen, positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen
  • edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen
  • yhdessä tekeminen
  • päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen

Tutustu aiempiin Hinku-palkinnon saaneisiin tahoihin.

Lue myös:

Tuotekehitystä ympäristön ehdoilla

Kiillon tehdas Lempäälässä lämpenee uusioenergialla

Otetaan lämpöenergiat talteen

Yhteistyöhanke kehittää puupohjaisia ratkaisuja sairaalahygieniaan

Haluatko kuulla lisää Kiillon ympäristötyöstä? Tilaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvä ympäristökirje.