Pyyhitkö öljyt rätillä? Vaihda tilalle imeytystuote

Vähäiset vuodot, kuten läikkynyt öljy tai liuotinaine, ovat arkisia vahinkoja teollisuusympäristössä. Tavallisten kangas- tai paperipyyhkeiden imukyky ei ole riittävä teollisuuslian pyyhintään. Kun käytät tarkoituksenmukaisia tuotteita, imeytät pienet vuodot tehokkaasti ja huolehdit samalla työturvallisuudesta.

Erilaisten kemikaalien vuodot johtuvat usein laiteviasta, rikkinäisestä tiivisteestä tai huolimattomasta käsittelystä. Imeytysmatto on tärkeä apuväline siltä varalta, että öljyä, liuotinaineita ja muita teollisuudessa käytettäviä nesteitä päätyy väärään paikkaan. Vuodon sattuessa imeytystuote on edullinen ja tehokas keino estää kemikaaleista seuraavat haitat. Sopivan tuotteen valintaan vaikuttaa erilaisten nesteiden ominaisuudet sekä se, aiotaanko sitä käyttää ennakoivasti vai jälkikäteen. Alla esittelemme kuusi erilaista tapaa käyttää imeytystuotteita. Suosittelemme, että pidät imeytystuotteita aina saatavilla.

Imeytä nesteen sekaan joutunut öljy

Metallia työstäessä työstönestesäiliöön ei saa päästä ylimääräisiä aineita, sillä ne vaikuttavat nesteen toimintaan. Jos koneista päätyy öljyä nesteen sekaan, se kerääntyy pintaan. Metasorb-öljynimeytysmatto on valmistettu kevyestä ja hyvin kelluvasta polypropeenista, joka imee tehokkaasti öljyjä, mutta ei vettä. Se sopii erinomaisesti öljyn imeytykseen työstönesteestä.

Kerää lattialle päätynyt öljy

Tiivisteiden ja letkujen viat voivat olla syy lattialta löytyvään öljyyn. Kun lattialle, koneiden alustaan tai kaukaloihin on valunut öljyä, se on imeytettävä pikaisesti. Näin varmistetaan, ettei öljy kulkeudu lattiakaivojen kautta viemäriverkostoon. Kierrätysvillasta valmistettu Meta-eko -öljynimeytysmatto on ekologinen vaihtoehto öljyn imeytykseen kuivilta pinnoilta. 

Suojaa pinnat korjaus- ja asennustöiden ajaksi

Teollisuustilojen pinnat suojataan uusien koneiden asennuksen ja käyttöönoton ajaksi. Tukeva Metasorb-liankeruumatto sopii pitkäaikaiseen suojaamiseen ja kestää hyvin kulutusta. Tiheä matto estää myös kolhuja ja naarmuja. 

Estä lian pääsy paikasta toiseen

Imeytysmatto sopii lattioiden ja työtasojen väliaikaiseen suojaukseen sekä liankeruumatoksi työpisteisiin. Esimerkiksi liimoja ja lakkoja käsitellessä Corrimat on erinomainen apuväline, sillä se ei liimaudu alla olevaan pintaan. Se soveltuu myös käytävämatoksi teollisuus- ja muiden tilojen väliin, jolloin kiinteä tai nestemäinen lika ei kulkeudu jalkineiden mukana tilasta toiseen. Suojamatto on hyvä levittää myös auton tavaratilaan, jos kuljetat erilaisia nesteitä tai koneita.

Käytä siivotessa tai lattiavahauksissa

Imeytysmatto on hyödyllinen myös siivotessa. Se vähentää pesuaineliuoksen valumista ja läikkymistä lattialle ikkunoita ja muita pystypintoja pestessä. Lattiavahauksissa se on usein välttämätön, sillä suojamaton avulla estetään vahan pääsy muille kuin vahattaville pinnoille. Kun vahattavan tilan oviaukkoon tai välittömään läheisyyteen levitetään suojamatto, vahaukseen käytetyt laitteet ja välineet on helppo siirtää pois vahatusta tilasta ilman, että muut tilat sotkeutuvat esimerkiksi koneen pyöriin tarttuneeseen vahaan. Myös vahan tahrimat työkengät on hyvä riisua suojamaton päällä. Corrimat -suojamatto on kaikkia nesteitä imevä matto, joka sopii kaikenlaiseen väliaikaiseen suojaamiseen.

Ensiapu pahemman varalle

Yleiskäyttöinen Metasorb-imeytysmatto on nopea apu minkä tahansa vuodon varalle, sillä se imee kaikkia nesteitä jopa 20 kertaa oman painonsa verran. Imeytysmatto toimii hyvin pieniin ja hallittaviin vuotoihin, mutta tarvittaessa on hyvä kääntyä pelastusviranomaisten puoleen. Suuren vuodon sattuessa on tärkeää eliminoida laajemmat vahingot varmistamalla, ettei kemikaalit leviä esimerkiksi viemäriverkostoon. Imeytysmatto on myös vaarallisia aineita kuljettavissa ajoneuvoissa alkutorjuntaväline. 

Hävitä käytetty matto oikein

Käytetyn imeytysmaton hävitykseen vaikuttaa aina se, mitä ainetta sillä on imeytetty. Säilö ja toimita käytetty imeytysmatto asianmukaisesti jätteiden keräilyyn.

Lisätietoa imeytystuotteista saat metsä- ja metalliteollisuuden asiantuntijoiltamme