Psycon tutustumassa Kiilto Familyn kokeilevaan toimintakulttuuriin

Kiillon koulutuskeskuksen auditoriossa vierailee vuosittain tuhansia vieraita. Syyskuisena perjantaina Kiilto Family sai ilokseen ottaa vastaan reilut kolmekymmentä Psyconlaista, jotka tulivat viikon päätökseksi tutustumaan konsernin kehitysohjelmiin, toimintamalleihin ja kokeilevaan toimintakulttuuriin.

Psycon ja Kiilto Family ovat tehneet yhteistyötä jo lähes kymmenen vuotta. Tilaisuuden aluksi Kiillon henkilöstöjohtaja Antti Uski puhui yhteistyön tuottamasta arvosta ja konkretisoi sitä hyötyä, jonka onnistuneet rekrytoinnit tuottavat palvelua ostavalle yritykselle.Uski haastoi henkilöstöalan ammattilaisia pohtimaan omassa kehitystyössään vieläkin voimakkaammin asiakkaalle tuotettua lisäarvoa  ja sitä, mitä kokonaisvaltainen palvelu voisi tulevaisuudessa tarkoittaa. 

Jaettu näkemys tukee yhteistyötä

Kiillossa on erityisesti viime vuosina otettu asiakas toiminnan keskiöön entistä tietoisemmin. Olipa kyse ulkoisesta tai sisäisestä yhteistyötahosta, asiakas on kuningas. Asiakkaan kanssa yhdessä onnistuminen on toiminnan ytimessä myös Psyconissa. Tavoitteiden yhteinen linja ja avoin kommunikaatio ovat Uskin mukaan pitäneet pitkän yhteistyön palkitsevana.

Vieraat pääsivät tutustumaan Kiillon kasvunkin kannalta erityisen olennaiseen yksikköön, tuotekehitykseen. Vähintään 20% Kiillon myynnistä tulee uusien tuotteiden kautta. Uudistuminen ja pyrkimys löytää asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin vastaavia ratkaisuja ei kuitenkaan rajoitu tuotteisiin, vaan kulkee läpi kaikkien organisaatiorakenteiden.

Kokeilukulttuuri sallii myös epäonnistumisen

Psyconlaisia kiinnosti erityisesti uusiutuvan ja kansaivälisen yrityksen johtamiseen liittyvät kysymykset. Aihe oli ajankohtainen, sillä Kiilto Familyssä on parhaillaan menossa niin esimiesten ja toimihenkilöiden koulutukseen kuin uusien kasvuideoiden luomiseen tähtääviä hankkeita.  

Kiilto Familyssä tuetaan kokeilevaa kulttuuria ja kannustetaan henkilöstöä tuomaan esiin villejäkin ideoita. Kokeileva kulttuuri sallii myös epäonnistumisen, sillä jatkuva oppiminen tuottaa lopulta oivalluksia, jotka viitoittavat polkua yrityksen tavoittelemalle vahvalle kansainväliselle kasvulle.