Polymeeripohjaista elektroniikkaa perinteisillä painomenetelmillä

Kiilto Oy:n tuotekehittäjä DI Petri Heljo väitteli perjantaina 21.11.2014 Tampereen teknillisessä yliopistossa tekniikan tohtoriksi aiheesta ’Organic Diodes for High Frequency and Logic Applications’ (Orgaaniset diodit korkeataajuus- ja logiikkasovelluksissa).

Heljon tutkimuksen painopisteenä on perinteisten painomenetelmien ja orgaanisten johtavien polymeerien hyödyntäminen elektroniikan tuotteiden valmistuksessa. Painettavassa elektroniikassa esimerkiksi piirilevy voidaan tulostaa ja orgaaniset eristeet ja puolijohteet painaa taipuisan muovisubstraatin pintaan. Työssä osoitetaan, että painamalla voidaan valmistaa polymeeripohjaisia elektroniikan komponentteja ja piirejä joiden suorituskyky on riittävällä tasolla.

Tulokset komponenttien ja piirien suorituskyvystä sekä sovellettavuudesta auttavat jatkossa suunnittelemaan uusia tuotteita. Yhden käyttöalueen menetelmälle tarjoavat älykkäät pakkaukset, joissa elektroniikkapiirejä painamalla voidaan valmistaa esimerkiksi kuljetuksen aikaista kosteutta tai lämpötilaa tarkkailevia edullisia antureita. Myös kaupan logistiikkaa voitaisiin tulevaisuudessa parantaa merkitsemällä tuotteet viivakoodien sijaan etäluettavilla RFID-etätunnisteilla.

Petri Heljo on tullut Kiilto Oy:n tutkimusosastolle tuotekehittäjäksi elokuussa 2014. Hänen vastuualueenaan ovat rakennus- ja parkettiliimat. Heljoa kiinnostaa liimakemia poikkitieteellisenä ja laajaa osaamista vaativana alueena. Hän arvostaa myös kotimaisen valmistajan vahvaa panostusta omaan tuotekehitykseen. Henkilöstöstä viidennes työskentelee yhtiön omassa tutkimuskeskuksessa Lempäälässä, heidän joukossaan Heljon ohella kolme muuta tohtoriksi väitellyttä tutkijaa.

Lisätietoja: Kiilto Oy, Petri Heljo, petri.heljo@kiilto.com, 0406618353