Poliittisten työtaistelutoimien vaikutukset Kiillon palveluihin

Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet poliittisista työnseisauksista Kiilto Oy:ssa. Työnseisausilmoitus ei koske muita Kiilto Family -konsernin yhtiöitä. Sillä voi kuitenkin olla vaikutuksia myös KiiltoClean Oy:n tavarantoimituksiin seisausten aiheuttaessa toimituksille ylivoimaisen esteen. 

Työnseisaukset aiheuttavat häiriöitä rakentamisen sekä teollisen liimaamisen ja paloneston liiketoimintoihimme 1.–2. helmikuuta 2024. Häiriöitä saattaa esiintyä näinä päivinä asiakaspalvelussamme ja tilausten toimituksissa. On mahdollista, että kappaletavaratoimituksissa on viivästyksiä myös työnseisauksien jälkeisinä päivinä seisauksien aikana kertyneen ruuhkan vuoksi.  

Pyrimme minimoimaan poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamia vaikutuksia asiakkaillemme.