Millaista oli Intercleanissa? Ensikertalainen ja konkari vastaavat

Interclean kokosi 15.-18.5.2018 suuren joukon puhtausalan ammattilaisia Amsterdamiin. Myös KiiltoCleanilta oli joukko asiantuntijoita ottamassa selvää, mihin suuntaan siivousbisnes on seuraavaksi menossa. Mukana matkassa olivat muun muassa ensimmäistä kertaa osallistunut Julia Lempiäinen, KiiltoCleanin vientimarkkinointikoordinaattori, sekä liiketoimintajohtaja Lasse Kantonen, joka on vieraillut Intercleanissa jo 30 vuoden ajan. Julia ja Lasse kertovat, mitä kokemuksia Intercleanista jäi päällimmäisenä mieleen. Voit myös lukea Lassen messua edeltäneistä tunnelmista täällä.

Interclean oli laajuudeltaan isompi kuin koskaan – pelkästään näytteilleasettajien tarvitsema pinta-ala oli jo 50 000 m2. Mihin keskityit messuilla?

Lasse: Keskityin pääasiassa ennalta sovittuihin tapaamisiin yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa paikan päällä. Tilaisuuden tullen halusin myös tutustua erityisesti IoT-ratkaisuihin ja Service Designiin.

Julia: Tutustuin messujen kokonaistarjontaan ja ilmeeseen. Halusin saada kattavan yleiskuvan siitä, mistä Intercleanissa on kyse. Halusin myös oppia lisää alasta ja mikä siihen olisikaan parempi paikka kuin alan suurin tapahtuma. Suoritan parhaillaan töiden ohella Design Management ja palvelumuotoilu –opintoja ja niihin peilaten minua kiinnosti myös, miten palvelut näkyvät messuilla.

Miten puhtausalan uudet trendit näkyivät Intercleanissa?

Lasse: Yksittäisenä asiana olen kiinnittänyt vuosien varrella huomiota siihen, miten ikkunoiden pesun merkitys on korostunut muilla markkinoilla – Pohjois-Euroopassa se ei ole yhtä suuri kategoria kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Emmekö välitä asiasta vai paistaako aurinko meillä liian harvoin?

Koneiden osalta oli nähtävissä, että pienet ja näppärät koneet valtaavat yhä enemmän alaa. Näyttäisi siltä, että jatkossa markkinoilla keskitytään pienten koneiden lisäksi istuen ohjattaviin koneisiin. Välimallin koneet tulevat ilmeisesti vähenemään nykyisestä.

Ympäristöasiat ovat olleet jo monta vuotta vahvasti esillä messuilla ja sama linja näyttää jatkuvan. Vastuullisuudesta on myös muodostumassa alan vahva standardi.

Julia: Kyllä – vastuullisuus on selkeästi enemmän sääntö kuin poikkeus. Hienoa huomata, että esimerkiksi meillä jo pitkään esillä ollut säästeliäs veden käyttö nostaa päätään myös muualla. Myös digitalisaatio, IoT ja kiertotalouden ratkaisut ovat tekemässä läpimurtoa puhtausalalla. Nämä aiheet olivat vahvasti edustettuina läpi messujen.

Lasse: Juuri näin, sama suunta jatkuu. Todella mielenkiintoisia ratkaisuja on kehitteillä. Vaikutukset ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, jos ajatellaan esimerkiksi uusia oivalluksia epidemioiden ehkäisemiseen.

Julia: Varsinkin sairaalahygienian puolella oli mielenkiintoista käydä tutustumassa, mitkä aiheet siellä olivat pinnalla. Alalla tehdään jatkuvasti töitä esimerkiksi sairaalainfektioiden vähentämiseksi uusin keinoin.

Mitä muuta messuilta jäi mieleen?

Julia: Alan vaikuttavuus ja kokonaisvaltaisuus. Messuilla konkretisoitui, miten valtava määrä ihmisiä työskentelee alalla, joka ulottuu elämän joka osa-alueelle. Sitä ei juuri tule ajatelleeksi, sillä hyvin hoidettuna puhtauteen ja hygieniaan ei tarvitse kiinnittää huomiota. Toisaalta myös kilpailun kiristyminen näkyy ja erottautumisen haaste korostui messuilla. Näiden lisäksi mielenkiintoiset keskustelut niin asiakkaiden, yhteistyökumppanien kuin omien kollegoidenkin kanssa jäi erityisesti mieleen. Aiemmin urallani olen osallistunut vastaaviin tapahtumiin toisella alalla ja huomasin selkeästi eron siinä, miten hyvin Intercleanissa on onnistuttu säilyttämään keskusteleva ilmapiiri messujen laajuudesta huolimatta.

Lasse: Kyllä. Nimenomaan keskustelun kautta Intercleanissa syntyy ideat uusille tuote- ja palveluratkaisuille. Ne ovat yksi messujen tärkeimmistä anneista.

Mitä Intercleanista tarttui mukaan?

Julia: Opin paljon messuilla ja sain uutta perspektiiviä töihini. Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin tuli uusia näkemyksiä, varsinkin vientipuolelle. Messujen jälkeen erottautumista miettii hieman eri kantilta. Uskon messuvierailusta olevan paljon hyötyä jatkossa, sillä ymmärrän nyt paremmin alaa ja asiakkaidemme näkemyksiä.

Lasse: Aivan, messut vahvistivat jälleen hyviä asiakassuhteitamme. Yhteistyöverkoston laajentamista ei sovi unohtaa – se oli tärkeässä osassa, kuten aina. Jos jättää Intercleanin väliin, jää tärkeistä keskusteluista pois. Messuilla käydään paljon läpi alan viimeisintä kehitystä ja siellä saa tehokkaasti kiinni siitä, mihin suuntaan puhtausala seuraavaksi on menossa. Saimme myös ajatuksia uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen. Markkinoille on tullut paljon uusia ratkaisuja, jotka tekevät monimutkaisista prosesseista helppoja. Näihin on kehitetty valmiita infrastruktuureja, ja tätä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Julia: Kyllä, oli mielenkiintoista tutustua palvelukokonaisuuksiin, joissa tarjoaja on rakentanut hankalaltakin tuntuvasta prosessista yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaalle päin yksinkertaisen ja eheän palvelun. Messut olivat oikein antoisat sekä omien töiden että opintojen kannalta.

Mikä yllätti?

Lasse: Intercleanissa ympäristöteemat ovat olleet esillä jo monta vuotta. Oli mielestäni yllättävää, ettei teemaan olennaisesti liittyvä kierrätys ollut vielä vahvemmin esillä. Ehkä se korostuu seuraavalla kerralla, kun Interclean järjestetään vuonna 2020.

Julia: Ensikertalaisen ympäristöteemojen suosio yllätti! Kiertotalous oli suuressa roolissa, mutta valmiita ratkaisuja siihen oli vasta vähän tarjolla. Intercleanin ohjelma oli laadukasta ja monet puheenvuoroista olivat antoisia. Messuvierailun suunnitteleminen etukäteen oli helppoa. Suosittelen tekemään niin, jotta messuista saa mahdollisimman paljon irti. Toisaalta yllätti, kuinka osastojen kiertämiseen riitti vähemmän aikaa kuin edeltä ajattelin, sillä muu ohjelma ja keskustelut veivät mukanaan.

Lasse: Kyllä, muistan itsekin ensimmäisellä kerralla yllättyneeni, kuinka suuressa keskiössä vuorovaikutus Intercleanissa on. Näytteilleasettajia tuntui olevan tänä vuonna yhä useammasta maasta. Ideoita digitaalisiin palveluihin syntyy kaikkialla, ei vain suurimmilla markkinoilla. Kaiken kaikkiaan järjestelyt olivat tänä vuonna onnistuneet, messuilla liikkuminen oli sujuvaa eikä pitkiä jonoja muodostunut. Tässä on vuosien varrella tapahtunut kehitystä.

Entä KiiltoCleanin Happy Hour – miten se sujui?

Julia: Vieraita saapui runsaasti paikalle ja ilmapiiri oli iloinen. Messuilla alkaneet keskustelut jatkuivat vilkkaina Happy Hourissa, aika hujahti todella nopeasti.

Lasse: Kyllä, Happy Hour oli selkeä jatke antoisalle messupäivälle, tosin rennommissa tunnelmissa. Paikka oli täynnä lähes sadan henkilön voimin. Olimme iloisia siitä, kuinka kansainvälinen osallistujajoukko saatiin paikalle. Suomen lisäksi ainakin Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Saksa ja Ruotsi olivat edustettuina. Tapahtuma tuntuu olevan yhä suositumpi – toivottavasti sama kehitys jatkuu ensi kerralla. Kiitos vielä kaikille paikalla olleille!

Seuraavan kerran Interclean Amsterdam järjestetään 12.-15.5.2020.