Märkätilojen suunnittelun ja valvonnan täydennyskoulutukset käynnissä

Kiilto vastaa suunnittelun ja valvonnan toiveisiin ja on käynnistänyt kevään aikana täydennyskoulutukset märkätilasuunnittelun ja valvonnan ammattilaisille.

”Kerromme ajankohtaiset ja uudet asiat, jotka suunnittelijan tulee tietää pysyäkseen ajan tasalla ja voidakseen tehdä perusteltuja ja onnistuneita ratkaisuja”, kertoo koulutuksia pitänyt Kiillon Rakentamisen projektipäällikkö Tanja Starck.

Täydennyskoulutus tarjoaa rakennesuunnittelun ja märkätilan valvonnan parissa työskenteleville mahdollisuuden päivittää tärkeitä tietoja sekä helpottaa ja nopeuttaa suunnittelutyötä. Puoli päivää kestävän koulutuksen aikana käydään läpi tuhti tietopaketti, joka kattaa esimerkiksi märkätilan suunnittelua ja toteutusta koskevat määräykset pähkinänkuoressa sekä valvonnan ajankohtaiset asiat.

Määräykset herättävät keskustelua

Märkätiloja koskevat määräykset sekä niihin liittyvät ohjeet ja suositukset ovat olleet yksi keskustelua herättävistä aiheista. Viime vuoden alussa voimaan astunut Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuo osaltaan tarkennuksia kosteudenhallintaan, ja siten huomioitavia asioita koskien läheisesti myös märkätilaa.

Uuden asetuksen ja muiden maankäyttö- ja rakennuslain uudistusten mukaan suunniteltavissa kohteissa edellytetään entistä tarkempaa suunnitteludokumentaatiota ja detaljeja myös märkätilaan. Koulutuksissa on herännyt keskustelua asetuksen tiimoilta esimerkiksi siitä, mikä on kosteudenhallintakoordinaattorin rooli ja kuka vastaa vedeneristystöiden aloittamisesta vaikkapa silloin, jos epäillään alustan soveltuvuutta. Myös valvojan velvollisuudet ja oikeudet sekä vedeneristäjän vastuu ovat askarruttaneet.

Suunnitteludokumentit haltuun

Kiilto on luonut suunnittelijan käyttöön helposti ladattavan kokonaisuuden märkätilan suunnitteluprosessin helppoon läpivientiin. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia tapoja hyödyntää Kiillon uusia suunnitteludokumentteja ja monipuolista datapankkia suunnittelun ja valvonnan lisäksi esimerkiksi toteutuksessa ja laadunvarmistuksessa. Lisäksi esitellään myös uusia ja hyväksyttyjä vedeneristyksen toteutustapoja sekä käydään läpi eri vedeneristysjärjestelmien ominaisuuksia ja asioita, jotka etenkin suunnittelijan ja valvojan tulisi tietää.

Ammattitaidon päivittämisen lisäksi täydennyskoulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua toistuvista haasteista ja jakaa tietoa ja työkaluja niiden ratkomiseksi. Märkätilojen toteutukseen liittyen kohdataan paljon asenteita, erilaisia tottumuksia ja epätietoisuuttakin. Me Kiillossa haluamme auttaa hallitsemaan märkätilan toteutusta suunnittelusta valvontaan unohtamatta loppukäyttäjän opastusta ja tilan ylläpitoa.

Uutta kehittämässä

Ympäristöministeriön uusi asetus vaikuttaa myös suunnittelijan vastuuseen ja mahdollisuuksiin. Koulutuksessa osallistujat ovat kokeneet saaneensa vahvistusta saman alan vaikuttajilta omiin ajatuksiinsa ja hyödyllistä tietoa toteutuneista toimintamalleista.

Koulutus on osallistujille samalla hyvä tilaisuus välittää toiveita ja tarpeita myös Kiillolle. Otamme mielellämme vastaan suunnittelun palautetta kosteudenhallinnan käytännön ratkaisuista, ja siitä, mitä rakennustuotevalmistajana voimme tehdä helpottaaksemme esimerkiksi ratkaisuvalinnoissa ja laadunvarmistuksessa. Kiilto on mukana kehittämässä uusia ratkaisumalleja, ja toivommekin, että jo suunnitteluvaiheessa voitaisiin huomioida märkätilan aiemmin toistuneet haasteet, ja näin varmistaa tärkeä osa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta ennakoimalla mahdolliset ongelmat.

Lisää koulutuspäiviä avattu

Märkätila ei ole hankkeessa se tila, joka kannattaa toteuttaa kuten aina ennenkin. Uudet työmenetelmät ja vedeneristysjärjestelmien monet mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

”Toivottu koulutus on saanut niin hyvän vastaanoton, että olemme saaneet tehdä tilaa kalentereista uusille koulutuspäiville Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun”, iloitsee Starck. Syksyllä toteutettavista koulutuksista kerromme Kiilto Pro Design –verkkosivulla ja –tiedotteessa.

Täydennyskoulutus soveltuu ammattilaisille, jotka vastaavat märkätilojen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta sekä rakennushankkeen kosteudenhallinnasta, kuten esimerkiksi suunnittelijoille, valvojille, isännöitsijöille, työpäälliköille ja rakennuttajille. Koulutus hyväksytään märkätilatöiden valvojien Rakentamisen sertifikaatin täydennyskoulutukseksi ja siitä annetaan osallistujille todistus.

Ilmoittaudu kevään koulutuspäiviin:

9.4. Helsinki

11.4. Turku

15.5. Vaasa

28.5. Tampere

 

Oletko urakoitsija tai asentaja?
Kiilto järjestää myös erillistä urakoitsijan ja asentajan Märkätilakoulutusta, jossa keskitytään tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin ja oikeisiin työmenetelmiin aiheesta riippuen. Lue lisää koulutussivultamme.