Märkätilat kerralla oikein – 3D-mallinnustyökalu ja hiilijalanjälkilaskuri helpottavat arkkitehtien ja suunnittelijoiden työtä

Kiillon ProdLib-kirjastosta löytyy nyt uudet näppärät työkalut märkätilojen suunnitteluun. Palvelu tarjoaa arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille tulevan lainsäädännön vaatimusten mukaisen suunnitteluaineiston ja mallirakenteet märkätilaan.

Viime syksynä Kiillon ProdLib-palvelussa olevaa tuotekirjastoa laajennettiin valmiilla märkätilarakennetyypeillä, 3D-märkätilamalleilla sekä luotiin uusi märkätilan hiilijalanjälkilaskuri suunnittelijoiden käyttöön.

”Uusitulla sisällöllä on ensi kertaa mahdollista mallintaa myös märkätilarakenteet ja huomioida rakenteiden varmistettu hiilijalanjälkikuorma jo suunnitteluvaiheessa”, kertoo projektia vetänyt suunnittelijapalvelupäällikkö Tanja Starck.

ProdLib-kirjastossa suunnittelua ja rakentamista helpottavia malleja

ProdLib on tuotetietojen jakelupalvelu, jonka alustalla on kymmeniä tunnettuja rakennusvalmistajia ja heidän tuotekirjastojaan.

”Kirjastoissamme on tarjolla monipuolista suunnittelun tukimateriaalia, kuten esimerkiksi rakennetyyppejä ja asennusdetaljeja märkätilojen liittymien suunnitteluun. Valmiita detaljeja ja esimerkkimalleja voidaan hyödyntää suunnittelijoiden omissa kohteissa”, kertoo ProdLibin toimitusjohtaja Janne Virtanen.

Nyt Kiillon kirjastoa haluttiin laajentaa tukemaan tietomallipohjaista suunnittelua. Tämä toteutettiin tekemällä esimerkkiprojekti Revit- ja Archicad-ohjelmiin, josta löytyisivät valmiit rakennetyypit märkätilan seinä- ja lattiarakenteelle kiviainespohjaiselle sekä levyrakenteiselle alustalle. Lisäksi kirjastoon haluttiin sisällyttää tuotetietoa, joiden mukaan on mahdollista arvioida märkätilan hiilijalanjälkeä. Teknisestä toteutuksesta vastasivat Prodibin asiantuntijat.

”Olemassa oleva tieto yhdistettiin kolmiulotteiseksi BIM (Building Information Model) -tietomalliksi, johon mallinnettiin kylpyhuonetila kokonaisuudessaan. Mallitilaan tallennettiin Kiilto Kerafiber-vedeneristysjärjestelmän mukaiset rakenteet, joita voi käyttää suoraan malliprojektista omaan suunnitelmaansa ohjelman sisällä”, Virtanen kertoo.

Uuden rakennuslain velvoitteet ulottuvat myös suunnitteluun

Kylpyhuoneet, saunat, WC:t ja kodinhoitohuoneet ovat riskialttiita kohteita, joissa rakennusaikaiset virheet tulevat kalliiksi. Märkätilan oikein tehdyllä suunnittelulla, materiaalivalinnoilla ja toteutuksella voidaan osaltaan varmistaa rakentamisen onnistuminen ja vähentää virheitä sekä riskejä kosteudenhallinnassa.

”Velvoite sertifioitujen vedeneristysjärjestelmien käyttöön ohjaa rakennevalintoja koko märkätilassa. Toivomme uusien rakennetyyppien tukevan suunnittelijoita rakenteiden valinnassa, mitoituksessa ja eri suunnittelualojen työn yhteensovittamisessa”, Starck sanoo.

Aiemmin märkätilan rakenteet on voitu luonnostella arkkitehtimalleihin ilman tarkkoja rakennetietoja ja mittoja, ja rakennetyyppien tarkentaminen ja määrittely on ollut rakennesuunnittelijan tehtävä. Rakentamislain uudistuessa rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen ja siten myös märkätilan rakenteiden suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Myös rakennustuotteiden valinta ja vertailu hiilijalanjälkitietoineen on tärkeässä roolissa.

”Malli helpottaa eri suunnittelualojen yhteensovittamista ja märkätilakokonaisuuden ja liittymien hahmottamista”, Virtanen toteaa.

Hiilijalanjälkilaskurilla arvioidaan märkätilojen ympäristökuormaa

Hiilijalanjäljen laskeminen on kuuma puheenaihe kaikessa rakentamisessa tällä hetkellä, sillä rakennuksen hiilijalanjälkeä tullaan ohjaamaan lainsäädännöllä vuoden 2025 alusta lähtien. Nyt kehitetyn hiilijalanjälkilaskurin avulla voidaan arvioida märkätilan hiilikuormaa ja saada tietoa materiaalivalintojen tueksi.

”Rakentamisen elinkaaritarkastelussa eri muuttujien vaikutukset ja niiden suuruuden ymmärtäminen on tärkeää etenkin rakennushankkeen tilaajalle. Työkalut hiilijalanjäljen arviointiin antavat suunnittelijalle tärkeää tietoa hyödynnettäväksi omassa työssään”, sanoo A-Insinöörien kestävän kehityksen teknologiavastaava Elli Kinnunen.

Mallinnustyökalu ja hiilijalanjälkilaskuri jatkuvan parantamisen kohteena

Kiilto ja ProdLib pyysivät alustavia ajatuksia mallinnustyökalusta ja hiilijalanjälkilaskurista asiantuntijoilta, jotka pääsivät tutustumaan niihin jo ennen julkaisua:

”Projektin tarkastelu 3D-mallina on mielekäs ja havainnollinen tapa suunnitella märkätilaa. On tärkeää voida tarkastaa märkätilan kriittiset detaljit jo suunnitteluvaiheessa – se tuo varmuutta omaan työhön. Malliprojekti oli myös helppo ottaa käyttöön”, toteaa A-Insinöörien rakennussuunnittelija Elisa Saari.

Myös hiilijalanjälkilaskuria pidettiin selkeänä ja vaivattomana käyttää:

”Hiilijalanjälkilaskurilla voi nopeasti arvioida rakenteen hiilikuormaa ja saada arvioita valintojen tueksi. Näppärä työkalu, joka selkeyttää rakennuksen kokonaisuutta”, Saari lisää.

Sekä mallinnustyökalu että hiilijalanjälkilaskuri ovat uusia innovaatioita, joten niitä kehitetään edelleen käyttökokemuksen karttuessa. Virtanen ja Starck toivovatkin runsaasti palautetta käyttäjiltä.

Mallinnustyökalun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää kirjautumista ProdLibin palveluun. Vaihtoehtoja on neljä:

  1. Web-kirjaston käyttäjä: Märkätilan hiilijalanjälkilaskurin ja dwd- tai pdf-muotoisia esimerkkidetaljeja märkätilojen eri kohdista voi ladata suoraan ProdLibin Kiillon alasivulta.
  2. Archicad käyttäjä: Esimerkkiprojektin voi ladata ProdLibin Kiillon alasivulta kohdasta ”Download Kiilto Archicad library”
  3. Revit käyttäjä: ProdLib sovelluksen ja esimerkkiprojektin voi ladata ProdLibin Kiillon alasivulta kohdasta ”Download ProdLib and Kiilto Library”
  4. Vanhat ProdLib käyttäjät: Kiillon kirjaston saa ladattua suoraan ProdLib Manager -sovelluksesta.

Hiilijalanjälkilaskurin käyttö on myös maksutonta, eikä vaadi kirjautumista palveluun.