Kiilto Ventures investoi Voltan Lähienergiaan, kasvavaan hajautettuun energiayhtiöön

Kiilto Ventures on investoinut Voltan Lähienergiaan, suomalaiseen kasvuyritykseen, joka suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää kiinteistökohtaisia lähienergialaitoksia. Voltanin energiaratkaisut tarjoavat kiinteistöjen asukkaille ja omistajille perinteisiä lämmitys- ja viilennysmenetelmiä kustannustehokkaamman, päästöttömän vaihtoehdon.

Kaukolämpö aiheuttaa tällä hetkellä valtaosan suomalaisten suurkaupunkien päästöistä. Esimerkiksi Helsingissä jopa 60 prosenttia suorista hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kaukolämmön tuotannosta. Kylmän ilmaston vuoksi myös kiinteistöjen lämmöntarve on huomattava.

Vuoden 2010 jälkeen kaukolämmön hinta on noussut Suomessa keskimäärin yli 70 prosenttia, minkä vuoksi myös kerrostaloasukkaiden ja asunnonomistajien elinkustannukset ovat nousseet. Asukkailla ja asunnonomistajilla ei myöskään aina ole kannustimia tai mahdollisuuksia investoida uusiutuviin energialähteisiin, sillä niiden käytön aloittamisesta aiheutuu usein huomattavia kustannuksia.

Kaikki voivat hyötyä vastuullisista energiaratkaisuista

Voltan tekee yhteistyötä YIT:n kaltaisten johtavien rakennusalan yritysten kanssa. Yhteistyö tuo vihreän energian ratkaisut yhä useampien saataville ja tarjoaa pitkäaikaisen ja optimoidun ratkaisun suurten asuinkiinteistöjen lämmittämiseen ja viilentämiseen.

”Tämä rahoituskierros auttaa meitä nopeuttamaan rakennetussa ympäristössä käytettävien energiaratkaisujen laajentamista ja skaalaamista. Palveluamme onkin tilattu jo yli 30 kohteeseen”, kertoo Richard Cawén, toinen Voltan Lähienergian perustajista.

Skaalautuva ratkaisu uudis- ja korjausrakentamiseen

Kiilto Venturesin sijoituksen avulla Voltan pääsee rakentamaan useampia ja suurempia energiaratkaisuja keskeisille markkina-alueille. Yhtiö aikoo myös suunnata osan varoista operatiivisen ja myyntitiiminsä vahvistamiseen.

"Sijoitamme innovatiivisiin yrityksiin, joilla on potentiaali varmistaa rakennetun ympäristön kestävä tulevaisuus ja siinä energiaratkaisuilla on merkittävä vaikutus.  Voltan Lähienergian tarjoamassa maalämmön rahoitus- ja markkinointimallissa on potentiaalia positiiviseen muutokseen, sillä se mahdollistaa rakennetun ympäristön energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämisen ja parantaa käyttökokemusta. Lisäksi mallia voidaan kehittää entistä paremmaksi esimerkiksi teknisten innovaatioiden avulla”, toteaa Kiilto Venturesin johtaja Matti Rönkkö.

”Yhtiön perustajilla Miikalla ja Richardilla on huomattavasti kokemusta energia-alalta ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämisestä. Uskomme, että Voltanin tiimillä on sekä skaalausosaamisen että innovaatioiden kautta edellytykset luoda merkittävää positiivista impaktia uudis- ja korjausrakentamisessa”, Rönkkö lisää.

Pitkäjänteinen visio kestävämmästä arjesta

Voltan panostaa asiakaskeskeisyyteen ja kestävyyteen. Työllään yritys edistää myös yhteiskunnan kehitystä hiilineutraaliin suuntaan ja pyrkii siten takaamaan kestävän arjen myös tuleville sukupolville.

”Meistä on hienoa saada Kiilto Ventures taustajoukkoihimme, sillä meillä on sama tavoite parantaa rakennettuja ympäristöjä kaikkien eduksi niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Haluamme luoda jotain yhtä pitkäikäistä kuin Kiilto, joka on saavuttanut jo kunnioitettavan sadan vuoden iän”, toteaa Miikka Lemmetty, Voltan Lähienergian toimitusjohtaja ja toinen yrityksen perustajista. 
__

Kiilto Ventures tukee varhaisen vaiheen startup-yrityksiä, jotka luovat toiminnallaan kestävämpiä rakennettuja ympäristöjä ja pyrkivät elvyttämään ympäröivää luontoa. Kiilto Ventures on Kiillon pääomasijoitusyhtiö. Kiilto on suomalainen perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia ja vuoteen 2080 ulottuva visio. Kiillon tavoitteena on olla ympäristöjohtaja rakentamisen, teollisuuden liimojen ja palosuojauksen, ammattihygienian ja kuluttajatuotteiden liiketoiminta-alueilla.

Voltan Lähienergia Oy on energiayhtiö, joka toteuttaa ja operoi ympäristöystävällisiä rakennetun ympäristön lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Voltan suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää suurten kiinteistöjen maalämpöjärjestelmiä. Yhtiön asiakkaisiin kuuluu niin rakennusliikkeitä, kiinteistösijoittajia kuin taloyhtiöitäkin.

Lisätiedot:

Matti Rönkkö, johtaja, Kiilto Ventures 
Kiilto Ventures 
matti.ronkko@kiilto.com
Puh. +358 40 628 0999

Miikka Lemmetty, perustaja ja toimitusjohtaja 
Voltan Lähienergia Oy
miikka.lemmetty@voltanenergy.com
Puh. +358 45 271 4247