Kiilto Oy:lle työturvallisuuden Kohti maailman kärkeä –tasoluokitus

Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi vuosittaiset työturvallisuuden tasoluokitukset 24.4.2018. Kiilto Oy:lle myönnettiin tasoluokitus II, Kohti maailman kärkeä. Foorumi jakaa tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta.

Yhtenä keinona työturvallisuuden systemaattiseksi kehittämiseksi Kiilto Oy on liittynyt Nolla tapaturmaa -foorumiin. Foorumi jakaa vinkkejä, tietoa ja kokemuksia, sekä myöntää vuosittain työturvallisuuden tasoluokituksia, joiden avulla jäsentyöpaikat voivat seurata oman työpaikkansa turvallisuuskehitystä. Foorumissa on mukana jo yli 360 yritystä.

”Turvallisuusasioita on viety eteenpäin suunnitelmallisesti hyödyntäen mm. Nolla tapaturmaa -foorumin materiaaleja. Viime vuonna saavutimme ennätystason kirjatuissa turvallisuushavainnoissa, mikä on selvä osoitus turvallisuuden kehittymisestä. Jatkamme turvallisuuskäytäntöjen vakiinnuttamista ja turvallisuuden näkyväksi tekemistä”, kertoo Kiilto Oy:n HSEQ Manager Jyrki Tiihonen.

Foorumin tasoarvioinnin kriteereinä ovat muun muassa tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumilla on jäsentyöpaikkojen edustajista koottu ohjausryhmä ja toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.