Kiilto Opal Parkettilakalla on nyt ruorimerkki

Ruorimerkkiä kantava tuote täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivanrakennusdirektiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa.

LAKKAMÄÄRÄ: Telalevityksenä kokonaismäärä vähintään 300 g/m²