Kiilto mukana työssä Itämeren hyväksi

Itämeren rantaviiva yhdistää lähes kaikkia Kiillon toimintamaita. Meren tilalla ja sen ekosysteemillä on paljon sitäkin laajemmat vaikutukset, Itämeren rehevöityminen on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista ympäristöongelmista.

Kiillon tekemä lupaus ympäristölle ja vuoteen 2080 ulottuva visio näkyvät Kiillon yrityskulttuurissa ja kertovat ympäristön huomioimisesta kaikissa prosesseissa. Oman toiminnan jatkuva parantaminen on tekemisen ytimessä, mutta kulttuuri näkyy myös yhteistyökumppanivalinnoissa. Kiilto on mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä monella rintamalla. Uusin yhteistyökumppani on John Nurmisen Säätiö, jonka toteuttamilla Puhdas Itämeri -hankkeilla parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla.

”Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti, arvostamme vaikuttavuutta, pitkäjänteisyyttä ja konkreettisia tekoja. Työ Itämeren hyväksi on koettu tärkeäksi Kiillossa jo aikaisemmin, myös henkilöstön keskuudessa. Lähes kaikki Kiillon toimintamaat sijaitsevat Itämeren rannoilla, asia on meille yhteinen”, kertoo Kiillon brändi- ja viestintäjohtaja Eeva Solja.

Mitattavat tulokset ja vaikuttavuus ohjaavat työtä

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Se on käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 30 on saatu valmiiksi. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja ympäristöriskejä. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.

Vuonna 1992 perustettu Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Se haluaa kertoa meren tarinaa lisätäkseen ymmärrystä siitä, miksi ainutlaatuista Itämerta pitää suojella. Käynnissä olevissa Puhdas Itämeri -hankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta muun muassa hoitokalastuksella ja ruovikon niitolla sekä tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi.

Lue lisää John Nurmisen Säätiöstä

Suojelemassa Saaristomeren arvokasta luontoa

John Nurmisen Säätiön tukemisen lisäksi Kiilto on muiden toimijoiden kanssa vaikuttamassa Saaristomeren suojeluun. Itämeren kainalossa sijaitseva Saaristomeri on tärkeä virkistysalue, jonka monipuolinen luonto ja runsaat saaret ovat arvokkaita. Saaristomeri on luontonsa vuoksi ainutlaatuinen ympäristö, mutta sen ekosysteemi on myös vakavasti häiriintynyt.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanjan tavoitteena on nostaa Saaristomeren tunnettuutta ja arvostusta sekä saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä ja poliittisia päätöksiä Saaristomeren pelastamiseksi. Viisivuotinen kampanja jatkuu vuoteen 2023 asti.

”Huomioimme ympäristöasioita myös oman alamme ulkopuolella ja pyrimme osallistumaan tärkeäksi kokemiimme projekteihin”, Kiillon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Oili Kallatsa sanoo.

Saaristomerestä tekee ainutlaatuisen sen koko, luonto ja historia. Sen alueella on yli 41 tuhatta saarta, eli enemmän saaria ja luotoja kuin missään muualla maailmassa. Saariston luontoympäristöt ovat vaihtelevia, ja siellä elää monia uhanalaisia eläinlajeja.

”Saaristomeri on Suomen ja koko maailma mittakaavassa ainutlaatuinen ja arvokas ympäristö. Myös Kiillon toimintoja on Saaristomeren äärellä. Siksi Saaristomeren puhtaus on Kiillolle tärkeää ja luonnollinen tuen kohde,” Kallatsa toteaa.

Vakavasti sairas Saaristomeri

Saaristomeren vedenalaista luontoa uhkaavat aikojen saatossa mereen kulkeutuneet kunnallisten ja teollisten jätevesien sekä nykyisin erityisesti maatalouden aiheuttamat ravinnekuormat. Tämän vuoksi merialue on rehevöitynyt ja samea, ja siellä esiintyy paljon sinilevää. Ekosysteemiä sekoittaa lisäksi ilmastonmuutos.

Jotta tilanne parantuisi, ravinnevalumia Saaristomereen tulisi vähentää ja kehittää aikojen saatossa mereen kertyneiden ravinteiden ja biomassan talteenottoa.

”Merien suojelu on myös yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista”, Kallatsa muistuttaa.

Biopohjaisia raaka-aineita Itämeren levästä

Kiilto tekee yhteistyötä myös Origin by Oceanin kanssa. Startup-yritys on tarttunut Itämeren rehevöitymisongelmaan ennakkoluulottoman ratkaisukeskeisesti. Yhtiö haluaa jalostaa levästä biopohjaisia raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää uusilla tavoilla esimerkiksi pesuaine- ja kosmetiikkatuotteissa.

Kiilto ja Origin by Ocean kertoivat keväällä 2020 aiesopimuksesta Origin by Ocean -tuotteiden hyödyntämisestä Kiillon tuotekehityksessä. Molemmat yritykset uskovat vahvasti biopohjaisten, kestävän kehityksen vaateet täyttävien hygienia- ja puhdistustuotteiden tulevaisuuteen. Tavoitteena on tuoda markkinoille täysin uusia ja monipuolisia tuotteita, jotka sisältävät Origin by Oceanin Itämeren levistä jalostamia ainesosia.

”Yhteistyö on osa Kiilto Ventures -toimintaamme. Sen kautta etsimme jatkuvasti kunnianhimoisia, uutta luovia yhteistyötahoja, joiden kanssa pystymme jakamaan myös samanlaisen arvomaailman”, Kiillon liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Solja toteaa.

”Työ ympäristön hyväksi ei vain eheytä nykytilaa tai ylläpidä tärkeää historiaa. Ennen kaikkea se rakentaa tulevaisuutta”, hän kiteyttää

Lue koko artikkeli Origin by Ocean -yhteistyöstä