Kiilto kiinnittämisen kumppanina puurakentamisen opiskelijoiden Kokoon-moduulitalossa

Aalto-yliopiston kansainvälisen puurakentamisen koulutusohjelman opiskelijat suunnittelivat ja rakensivat lopputyönään Kokoon-moduulitalon Arkkitehtimuseon ja Designmuseon väliselle aukiolle. Kokoon on puinen väliaikaisasunto, jota voidaan valmistaa myös massatuotantona ja siirtää tarvittaessa paikasta toiseen. Kokoon-moduuleja voidaan myös yhdistellä isommiksi kokonaisuuksiksi. Mallitalossa kolme moduulia on pinottu torniksi.

Kiilto Oy on ollut projektissa kiinnittämisen yhteistyökumppanina. Valikoimissamme on kattavasti erilaisia liimoja myös puurakentamisen tarpeisiin.

Kokoon esittää ratkaisun väliaikaisasumisen haasteisiin

Kokoon-projekti tarttuu ajankohtaiseen asuntopulan teemaan. Väliaikaisasumisen tarpeet vaihtelevat kausittain ja alueittain, mutta asuntotilanne ei tällä hetkellä kuitenkaan jousta kovinkaan ripeästi muuttuvien tilanteiden mukana. Isompien kaupunkien jokasyksyinen asuntopula uusien opiskelijoiden saapuessa on jo toistuva ilmiö, uudempi puolestaan on nopea muutos turvapaikanhakijoiden asunnontarvetilanteessa. Myös vakituisen asunnon laajat remontit voivat aiheuttaa tarpeen väliaikaiselle kodille.

Kokoon-talo osoittaa, että nykyaikainen puurakentaminen on tiukasti ajassa kiinni. Ajankohtainen ja taitavasti suunniteltu puurakentaminen tuo myös urbaaniin kaupunkiympäristöön onnistuneesti pohjoismaista aitoutta, rouheutta ja pelkistettyä muotoilua.

Aalto-yliopiston Wood Program Studio -projektikurssille osallistui opiskelijoita kolmestatoista eri maasta. Projektia ovat ohjanneet Pekka Heikkinen ja Philip Tidwell. Kokoon-projektiin voi tutustua elokuun loppuun saakka.