Kiillosta Suomen Aktiivisin Työpaikka 2016

Kiilto Oy on valittu vuoden 2016 Suomen Aktiivisimmaksi Työpaikaksi. Erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikuntatoiminnasta kertovan tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Suomen Olympiakomitean koordinoima henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati Aktiivisen Työpaikan kartoituksen pohjalta.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -tunnustuksen myöntämisen perusteluissa Kiiltoa kiitettiin erityisesti

  • perheyrityksen kestävästä liikuntamyönteisestä arvopohjasta 
  • pitkäjänteisestä, suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta työstä henkilöstöliikuntatoiminnan kehittämiseksi 
  • henkilöstön liikunta-aktiivisuuden positiivisesta kehityksestä 
  • yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa ja monipuolisesta henkilöstön liikkumisen tukemista

Pitkät perinteet henkilöstöliikunnan kehittämisessä

Henkilöstöliikunnan ja työhyvinvointitoiminnan kehittämiseksi on tehty Kiillossa määrätietoisesti töitä jo vuosikymmenten ajan. 1980- ja -90-lukujen henkilöstön urheilukilpailu -painotteisesta toiminnasta on jatkuvan kehitystyön tuloksena tultu nykyiseen monipuolisen työhyvinvointiohjelman ohjaamaan toimintaan, jota suunnitellaan, seurataan ja mitataan säännöllisesti.

Henkilöstö myös arvostaa työhyvinvoinnin kehittämiseksi tehtyjä toimia. Vuosittain toteutettavassa henkilöstötutkimuksessa kiiltolaiset ovat jo vuosien ajan arvioineet työhyvinvointitoiminnan ja siihen liittyvät harrastusmahdollisuudet yhdeksi eniten arvostamakseen asiaksi yrityksessä.

Monipuolinen toiminta kannustaa aktiivisuuteen

Kiillon henkilöstöliikuntatoiminnan vahva perusta ovat omat monipuoliset harrastusvuorot, liikuntatapahtumat ja kampanjat, vuosittain henkilöstölle tarjottava polkupyöräergometrikuntotestaus sekä liikunta-aktivaattoritoiminta. Omat harrastusvuorot ja tapahtumat koetaan fyysisen kunnon ylläpitämisen lisäksi myös tärkeiksi yhteishengen vahvistajiksi ja työyhteisön positiivisen hengen luojiksi.

Liikunta-aktivaattorit toimivat työkavereiden tsemppaajina ja tietolähteinä

Kiillossa toimii eri työpisteissä 14 koulutuksen saanutta liikunta-aktivaattoria. Liikunta-aktivaattorien tärkeänä tehtävänä on jakaa työkavereille tietoa työpaikan harrastusmahdollisuuksista, kannustaa ja innostaa henkilöstöä osallistumaan harrastustoimintaan sekä toimia apuna erilaisten kampanjoiden toteutuksessa. Useissa työpisteissä järjestetään säännöllisesti liikunta-aktivaattorien vetämiä taukojumppia ja taukokävelyitä, joihin aika ajoin haetaan työkaverit lähes kädestä pitäen.

Kiillon liikunta-aktivaattorit kuvaavat mielenkiintoista tehtäväkenttäänsä seuraavasti: 

”Liikunta-aktivaattorina toimiminen on mukava lisä muiden työtehtävien oheen. Se on tosin myös vaativaa, sillä porukoita ei välttämättä saa heti liikkeelle. Mutta sitkeys palkitaan ja riittävä määrä toistoja tuo tulosta tässäkin tehtävässä.”

Suomen Aktiivisimman Työpaikan kunniakirjan Kiilto Oy:lle kävivät luovuttamassa Satu Ålgars (toinen vasemmalta) ja Ahti Romo (ensimmäinen oikealta) Olympiakomiteasta. Tunnustuksen vastaanottivat Antti Uski ja Tiina Niemi Kiilto Family Oy:stä.

Lue myös Olympiakomitean julkaisema juttu Suomen Aktiivisimmasta Työpaikasta!