Kiillossa kummiteltiin: Henkilöstö jaettiin kummipareihin, jotka tutustuivat toistensa työhön

Kiillon Suomen henkilökunta jaettiin kummipareihin, jotka vierailivat seuraamassa toistensa työtä. Kummitoimintaa on Kiillossa toteutettu menestyksekkäästi jo useana vuonna.

”Tarkoituksena on paitsi kiiltolaisten verkostoituminen myös ymmärryksen lisääminen henkilöstön kesken siitä, miten moninaisia töitä Kiillolla tehdään”, sanoo Kiillon henkilöstöjohtaja Kati Korolainen-Kujala. Kiillossa yhteiseksi kehittämistavoitteeksi on valittu yhteisöllisyyden ja yhteistyön kehittäminen. Kummitoiminta tukee tätä. Siinä kummipari tutustuu toisiinsa ja toistensa työhön, osallistuen noin puolen päivän ajan parinsa töihin, kuten linjalla työskentelyyn, kokouksiin tai tapahtumiin.

”Kummitoiminta purkaa hierarkiaa ja kuplautumista. Se ruokkii ideoita ja uusia näkökulmia yli paikkakunta- ja tiimirajojen”, Korolainen-Kujala kertoo.

Myös konsernin toimitusjohtajat ja johtoryhmä ovat mukana kummitoiminnassa. Kiilto Family Oy:n toimitusjohtaja Arto Raivio ja Manufacturing Manager Virpi Viitanen olivat toistensa kummipari. ”Oli hyödyllistä oppia päivittäisestä tuotannon suunnittelusta ja kehitysajatuksista, joita heillä oli esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään liittyen”, Raivio kertoi vierailustaan Viitasen luona. Myös päivittäin lähellä hektistä tuotantoa työskentelevälle Viitaselle oli kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu Kiillon johdossa. ”Oli silmiä avaavaa nähdä pala siitä, miten isompia kokonaisuuksia hallitaan ja varmistetaan Kiillon toiminnan jatkuva parantaminen muun muassa viemällä tärkeitä kehityshankkeita eteenpäin”, sanoo Viitanen.

Henkilöstö voi esittää toiveita kummikohteestaan. Tänä vuonna on huomioitiin tuotannon työntekijöiden esittämät kummikohteet. Ensi vuonna on toimihenkilöiden sekä ylempien toimihenkilöiden vuoro esittää toiveensa.

”Olemme saaneet kummipareilta erinomaista palautetta. Kiiltolaiset ovat innoissaan päästessään oppimaan toisiltaan ja jakamaan osaamistaan”, Korolainen-Kujala summaa.