Kiillon sairaalahygieniatuotteille myönnetty MDR-sertifikaatti (EC-sertifikaatti)

Kiilto on jo vuosia toiminut edelläkävijänä lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavien tuotteiden (Medical Device) kehittämisessä. Näitä MD-tuotteita valvotaan ja säännellään EU-tasolla, ja aiempi direktiivi (MDD, Medical Device Directive) on korvattu uudella, MDR 2017/745 asetuksella (MDR, Medical Device Regulation).

Lainsäädännön uudistus yhtenäistää tuoteryhmän säätelyä koko EU:n alueella ja edellyttää valmistajia sertifioimaan tuotteet MDR-asetuksen mukaiseksi viimeistään 26.5.2024. Yhtenä ensimmäisistä toimijoista Suomessa Kiillolle on myönnetty tämä uusi sertifikaatti 12.5.2022.

Uusi EC-sertifikaatti on merkki siitä, että tuotteet ovat turvallisia, suorituskykyisiä ja niiden asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyvät. Kiillon tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuuden toteutuminen, ja valvonta sekä säätely on tämän vuoksi etenkin MD-tuotteiden kohdalla tärkeää.

Kiillon sairaalahygieniatuotteet löydät täältä