Kiillon puutestauslaboratoriossa testataan liimoja asiakkaan pyynnöstä

Kiillon asiantuntijat panostavat nykyisten tuotteiden parantamiseen ja uusien kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi puuliimojen tulevaisuus näyttää juuri nyt erittäin kiinnostavalta.

Kiilto perusti vuonna 2015 uuden puutestauslaboratorion, jossa toimii osa nykyisten PVAc-, EPI- ja PU-puuliimojen laadunvalvonnasta. Lisäksi laboratoriossa kehitetään uusia tuotteita, kuten kantavien rakenteiden puuliimoja.

”Teemme puulaboratoriossa todella paljon testejä myös suoraan asiakkaiden pyynnöstä”, kertoo Christopher Mills, joka vastaa PU-, EPI- ja PVAc-pohjaisten puuliimojen tuotekehityksestä Kiillossa.

Kiilto pystyy testauslaboratorion myötä tarjoamaan asiakkailleen sujuvasti tarvitsemansa ratkaisut.

”Jos asiakas kehittää uutta materiaalia, suunnittelee uutta tuotantolinjaa tai uuden laitteen ottamista käyttöön, pystymme testien avulla reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin nopeammin ja kattavammin”, Mills sanoo.

Asiakkaan kokemuksista kipinöitä puuliimauksen kehitykseen

Puuliimat ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana merkittävästi, kun tekniikka ja asiakkaiden laitteet ovat kehittyneet nopeammiksi ja tuotantotehokkuus sekä ympäristötekijät ovat korostuneet. Lisäksi standardoinnissa on tapahtunut muutoksia.

”CLT-tekniikka eli ristiinlaminoitu kerrospuu on yksi isoista uusista jutuista, ja siinä haluamme olla mukana tarjoamassa tuotantotehokkuutta ja -laatua liimojen avulla”, Mills sanoo.

Puuliimoissa siirtyminen uusiutuviin raaka-aineisiin ja erilaisten materiaalien yhdistäminen avaa mahdollisuuksia tulevaisuuden kehittämiselle.

”On myös kiinnostavaa nähdä, mihin puurakentaminen lopulta päätyy. Tulevaisuuden peruspilari ovat asiakkaat, sillä heiltä saan todella paljon tietoa paitsi tuotteiden toimivuudesta, myös toiveista tulevan suhteen. Sitä kautta saa usein kipinän uusien tuotteiden kehittämiseen”.