Kiillon halusta olla alansa ympäristöjohtaja syntyi Lupaus ympäristölle

Pitkäjänteisyys, turvallisuus ja laadukkuus ovat aina olleet osa Kiillon tapaa toimia. Ympäristövastuu on sisäänrakennettu yrityksemme prosesseihin. Jatkuva parantaminen näkyy esimerkiksi pyrkimyksinä käyttää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, tehostaa kiertotaloutta ja lisätä energiatehokkuutta. Meitä ohjaa halu olla alamme ympäristöjohtaja.

Johtajuus saavutetaan teoilla. Keväällä 2018 käynnistimme kotimaassa Lupaus ympäristölle –hankkeen. Sen tavoitteena on ollut asettaa konkreettisia, kunnianhimoisia, mitattavia tavoitteita ja tehdä niihin pohjautuen merkittäviä panostuksia ympäristön tilaan positiivisesti vaikuttaviin asioihin. Hanke on jaettu osa-alueisiin, joiden toimenpiteet kohdistuvat materiaalivalintoihin, pakkauksiin ja logistiikkaan, palveluihin sekä energiaratkaisuihin.

Vuoden loppuun mennessä kiteytimme eri osa-alueille ympäristöjohtajuuden kunnianhimoista tavoitetta vastaavat konkreettiset lupaukset:

  • Vihreät materiaalivalinnat: Olemme toimialan johtava kiertotalousyritys
  • Vihreät pakkaukset ja logistiikka: Positiivinen ympäristövaikutus on pakkausvalintojemme perusta
  • Vihreät palvelut: Kiilto Pro Services tarjoaa toimialan parhaat kiertotalousratkaisut
  • Vihreä energia: Kaikki yrityksemme toiminnot ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä

Jokainen kiiltolainen ympäristön asialla

Hanke ei ole rajattu laadusta ja turvallisuudesta vastaaville tahoille, vaan ympäristötyöhön osallistuvat kaikki kiiltolaiset. Koemme ettei lain noudattaminen tai suositusten täyttäminen vielä kerro vastuullisuudesta. Ympäristöstä huolehtiminen lähtee asenteesta ja ajattelutavasta. Vain aito halu tehdä asiat ympäristöystävällisemmin mahdollistaa asenteiden muuttumisen prosesseiksi ja kaikki yrityksen tasot läpäiseväksi kulttuuriksi. Tämän haluamme tuoda jatkossa voimakkaammin esille myös viestinnässämme, sillä uskomme johdonmukaisen ja vahvan esimerkin voimaan.

Oman toimintamme parantamisen lisäksi pyrimme edistämään ympäristömyönteistä päätöksentekoa vaikuttamalla aktiivisesti erilaisissa hankkeissa sekä foorumeissa. Suomalaisena perheyhtiönä meidän on helppo ymmärtää ympäristön sekä luonnon merkitys ja ainutkertaisuus. Ympäristö on yhteinen asia. Siksi haluamme auttaa myös asiakkaitamme toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin lisäten samalla hyvinvointia ja rakentaen kestävää tulevaisuutta.

100-vuotias edelläkävijä

Olemme tehneet pitkään ja lujasti töitä turvallisten ja ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Esimerkiksi rakentamisessa saavutimme ensimmäisenä toimijana M1-luokituksen kaikille märkätilajärjestelmillemme, puhtaus- ja hygieniaratkaisuillemme on yleisesti käytössä Joutsenmerkki. Ympäristönäkökulmat eivät kuitenkaan rajoitu tuotteisiimme tai palveluihimme. Esimerkkejä näkemyksellisyydestä ympäristöasioissa löytyy koko Kiillon olemassaolon ajalta. Tänä päivänä kiinteä osa Kiillon toimintamallia on arvioida kaikkien meneillään olevien projektien ympäristövaikutuksia ja sitä, miten ne voidaan toteuttaa vihreitä periaatteita noudattaen. 

Eeva Solja
Brändi- ja viestintäjohtaja
Kiilto