Kiertotalouden lahjoitusprofessuuri Turun yliopistoon – Kiilto mukana lahjoittajana

Naantalin ja Turun seudun organisaatiot lahjoittavat yhdessä yliopistolle 600 000 euroa kiertotalouden professuurin perustamiseen. Professuuri vahvistaa Turun yliopiston laajentunutta tekniikan kokonaisuutta sekä koko yliopiston monialaista osaamista.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali pyritään kierrättämään tehokkaasti. Tavoitteena on kestävä kehitys ja luonnonvarojen säästäminen. Kiertotalouden malli vahvistaa arvoketjuja ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiilto näkee yhteistyössä paljon potentiaalia tiukkojen ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

”Kiilto haluaa olla toimialansa ympäristöjohtaja. Kiertotalouden tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen on yhteiskunnallisesti merkittävää ja siksi Kiilto on mukana lahjoittamassa professuuria Turun Yliopistoon. Yrityksenä hyödymme myös kiertotalouden teknistaloudellisen osaamisen vahvistumista yhteistyökumppaniverkostossamme ja se auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteemme, jotka olemme määritelleet Lupauksessamme Ympäristölle. Odotamme innolla yhteistyötä ja uusia avauksia, joita tämä kiertotalouden professuuri tuo mukanaan”, kertoo Kiillon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Oili Kallatsa.

Samoilla linjoilla on myös brändi- ja viestintäjohtaja Eeva Solja:

"Tämä tuo hienon lisäulottuvuuden ympäristötyöhömme ja on konkreettinen esimerkki kumppanuudesta, joka tähtää innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen ympäristön hyväksi."

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola painottaa kestävän kehityksen merkitystä yliopiston strategiassa ja sen eri ulottuvuuksien toteutumista koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

"Rakennamme rohkeasti kestävää tulevaisuutta. Perustettava professuuri on hieno lisä monitieteiseen yliopistoomme, joka vahvistaa asiantuntijuuttamme ja poikkitieteellistä tutkimusta kiertotalouden alalla entisestään", Kola toteaa.

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajan, vararehtori Mika Hannulan mukaan Turun yliopistolla on paljon kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvää osaamista. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoululla kiertotaloutta tutkitaan yritysten strategisen johtamisen näkökulmasta. Uusi professuuri täydentää yliopiston osaamista tarkastelemalla ilmiötä teknistaloudellisesta näkökulmasta.

Hannula esittää lämpimän kiitoksen kiertotalouden professuurin lahjoittaneille yrityksille ja muille organisaatioille. Professuurin lahjoittavat yhdessä Kesko, Turun kauppakamari, Turku Energia, Kiilto, Turun Osuuskauppa, Naantalin kaupunki, Finnsementti, BE Group, Hesburger, Sarcodon ja Lounais-Suomen jätehuolto.