Kestävä rakentaminen ja sisäilma-asiat esillä kevään 2021 ajankohtaisseminaarissa

Tammikuussa 2021 järjestimme yhdessä Tikkurilan kanssa Suunnittelun ajankohtaisseminaarin 2021, johon ilmoittautui lähes 200 rakentamisen ammattilaista. Webinaarina toteutettu tapahtuma oli suunnattu rakentamisen suunnittelijoille ja asiantuntijoille. Tavoitteenamme oli tarjota tärkeää ajankohtaista tietoa alkaneen vuoden rakennushankkeiden toteuttamiseen. 

Ajatus yhteisestä tapahtumasta lähti liikkeelle syksyllä 2020, kun mietimme yhdessä Tikkurilan tiimin kanssa, millaista tietoa voisimme tarjota yhteisille asiakkaillemme. Paketti hioutui kasaan melko helposti, ja yhteistyö sujui miellyttävissä merkeissä alusta loppuun asti. Webinaari järjestettiin Vantaalla, Tikkurilan koulutuskeskus Paletissa, jossa tilaisuuden puhujat ja tekninen tiimi olivat läsnä paikan päällä. Koulutuskeskuksen varustus vastasi mainiosti tarpeitamme, ja koronaturvallisuuskin pystyttiin mainiosti varmistamaan väljässä tilassa. 

 

 


Tikkurilan koulutus- ja kehityspäällikkö Marcus Wallström toivotti osallistujat tervetulleiksi webinaariin.

 

Suunnitellessani seminaarin aihetta mietin, mikä olisivat juuri nyt niitä ajankohtaisia asioita, jotka suunnittelijan tulisi tietää ja huomioida työssään. Keskellä vihreiden ajatusten ja sisäilmaluokitusten ryöpytystä ajattelin, miten suunnittelija selviäsi kuivin jaloin kaikista vaatimuksista ja ympäristötarkastelujen sekamelskasta oikean ratkaisumallin valintaan? Ehdotin, että kooste ajankohtaisista määräyksistä, sisäilma-asioista sekä neuvoista ja työkaluista toimintatapojen valintaan voisi toimia.  Meille järjestäjille niin Rakennustiedon kuin Sisäilmayhdistyksenkin ajatukset sopivat teemaan mainiosti, ja pyysimme vieraspuhujiamme valmistelemaan ajankohtaiset tietopaketit webinaaria varten.
 

Rakennustieto kertoi rakentamisen määräysten ja ohjeiden tilanteesta  

Rakentamisen sääntelyyn on tehty paljon päivityksiä. Määräyksiä, asetuksia ja oheistuksia tulee jatkuvasti lisää ja vanhoja päivitetään. Saimme aiheesta hyvän koosteen Rakennustiedon yhteiskuntasuhteiden johtaja Jaana Matilaisen esityksessä Rakentamisen uudet määräykset, ohjeet ja oppaat. 


Rakennustiedon yhteiskuntasuhteiden johtaja Jaana Matilainen valotti tilaisuudessa rakentamisen määräysten ja ohjeiden tilannetta.

 

Nykyhankkeiden läpivientiin tarvitaan erityisosaamista ja yhteistyötä. Suunnittelijoiden vastuu on kasvanut ja heillä onkin iso rooli hankkeiden elinkaaritavoitteiden toteuttamisessa ja ratkaisujen valinnassa. Me materiaalivalmistajana haluamme tarjota heille tukea ja tietoa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Yhteistyö materiaalivalmistajan kanssa entistä tärkeämpää

Ensimmäisessä esityksessäni painotin rakennushankkeen osapuolten yhteistyön tärkeyttä ja jokaisen vastuuta osana kokonaisuutta. Heitin kissan pöydälle ja kysyin rohkeasti osallistujilta, miten materiaalitoimittajien rooli näkyy heidän työssään. Osallistujista onneksi vain yksi prosentti myönsi materiaalivalmistajan edustajien olevan piikki lihassa; suurin osa kokee yhteistyön heidän kanssaan tärkeäksi. 

 

Toisena tärkeänä asiana nostin esiin materiaalivalmistajan vastuullisuuden. Kerroin Kiillon laajasta ympäristöohjelmasta ja toivon kuulijoiden saaneen uusia ajatuksia siitä, miten he voivat omassa työssään ja rakennusmateriaalien valinnassa vaikuttaa hankkeidensa ympäristötavoitteiden toteutumiseen. Webinaaripalautteen mukaan valmistajan vastuullisuus ja ympäristön huomiointi tuotevalmistuksessa ovat tärkeitä suunnittelijalle. 

Toisessa esityksessäni kävin läpi teknistä aineistoa, jonka Kiilto tarjoaa rakennushankkeiden suunnitteluun ja asiantuntijatyön tueksi. Toivon osallistujien oivaltaneen miten paljon voimme heitä työssään auttaa. 

 

Kiillon rakentamisen nettisivuilta on oma dokumenttipankki rakennushankkeen asiantuntijoiden käyttöön. 
 

Tikkurilan Building Coach -ohjelma helpottaa maalaustyön suunnittelussa

Tikkurilan tekninen kehityspäällikkö Sakari Leimi esitteli osuudessaan Tikkurilan Building Coach –ohjelmaa, joka helpottaa maalaustyön kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä auttaa valitsemaan kohteeseen vaatimuksen mukaiset tuotteet. Saimme kuulla myöhemmin myös hyviä esimerkkejä suomalaisen työn ja tuotteen laadukkuudesta sekä siitä, miten oikeilla tuotevalinnoilla voidaan vähentää tuotteen ympäristövaikutuksia. Sakari sai runsaasti hyvää palautetta ammattimaisista esityksistään. Kuulijoita kiinnosti erityisesti RYL-asiat, määräykset ja työkalut omaan työhön.
 

 

 

Ajankohtaista asiaa sisäilmasta

Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola esitti webinaarin lopuksi tiiviin koosteen ajankohtaisista sisäilmatapahtumista ja avasi Sisäilmastoluokitus 2018:n sisältöä ja muutoksia.  Hänen puheenvuoronsa sisälsi myös erittäin ajankohtaista asiaa pölynhallinnasta ja puhtausluokituksesta. 


Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola pureutui esityksessään Sisäilmaluokitus 2018:n sisältöön.


Yhteistyö ja asiantuntijuus ovat avaintekijöitä nykypäivän rakennushankkeissa 

Yhteispeliä rakennushankkeen eri osapuolien kesken peräänkuulutetaan nyt paljon. Koetaan, että osapuolten on kyettävä toimimaan yhdessä entistä tiiviimmin, jotta yhteiset elinkaaritavoitteet voidaan saavuttaa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Hankekokonaisuuksien hallitsemiseksi puolestaan tarvitaan asiantuntijuutta. 

Järjestämämme webinaari on mielestäni hyvä esimerkki onnistuneesta yhteispelistä. Toivon, että osallistujille heräsi innovatiivisia ajatuksia tulevan vuoden yhteisiin haasteisiin. Kiitos Tikkurilan koulutus- ja kehityspäällikkö Marcus Wallströmille sutjakkaasta tapahtuman juonnosta sekä Kiillon ja Tikkurilan tekniselle tiimille huikeasta venymisestä ja tuesta.  

 

Lämmin kiitos vieraillemme sekä osallistujille mukanaolosta – tätä on hyvä yhteispeli parhaimmillaan!

Hyvää rakentamisen vuotta 2021!

Tanja

Katso Suunnittelun ajankohtaisseminaari 2021 -webinaaritallenne!