Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman 2014 tulokset julkaistu

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo yli 20 vuotta. Alan vastuullisuustyö on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Mukana ohjelmassa on noin sata yritystä ja se kattaa 80 % alan tuotannosta Suomessa. Kaikki ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain yksityiskohtaisesti kehityksestään useilla kymmenillä mittareilla. Kiilto Oy sitoutui Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan vuonna 1992 ja osallistuu muiden jäsenyritysten tavoin vuosittaiseen kehitysraportointiin.

 

Pitkäjänteisellä työllä saavutetaan merkittäviä tuloksia

Kemianteollisuus on asettanut kovat tavoitteet mm. työturvallisuudelle sekä energiatehokkuudelle, ja saavuttanut näissä vuosien aikana merkittäviä tuloksia: vuonna 1988 kemianteollisuudessa tapahtui 43 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti – vuonna 2014 enää 7,1. Ohjelman tavoitteena on pudottaa tapaturmataajuus alle viiteen vuonna 2015. Jo 21 prosenttia RC-yrityksistä on päässyt nollatasoon! Myös energiatehokkuus on parantunut huomattavasti: vuonna 2014 kemianteollisuus kulutti 20 % vähemmän energiaa tuotantokiloa kohden kuin seurannan alkuvuonna 1995.

 

Vuoden 2014 tulokset

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma laajeni vuonna 2014, kun työhyvinvointi tuli mukaan mittaristoon. Ohjelmaan liittyi myös uusia yrityksiä. Vuoden 2014 luvut olivat osittain heikompia kuin edellisvuoden. Paranevan tuloskehityksen jatkaminen on ohjelman keskeinen tavoite; pitkän aikavälin tulokset ovat merkittäviä eikä tavoitteista tingitä. Linkki vuoden 2014 avaintuloksiin.

Lähde: Kemianteollisuus ry http://www.kemianteollisuus.fi