Joutsenmerkki uudistaa rakennusalaa – ympäristö- ja terveysvaikutukset entistä tärkeämpiä

Yhä useampi pohjoismainen kuluttaja on kiinnostunut ympäristö- ja terveysvaikutuksista hankkiessaan asuntoa ja vastaavien tekijöiden huomiointia edellytetään myös julkisilta rakennuksilta. Käytetyt materiaalit vaikuttavat esimerkiksi sisäilman laadun ja rakennuksen kestävyyden kautta suoraan käyttäjiensä terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Rakennusala onkin tällä hetkellä yksi Joutsenmerkki-organisaation kehityskohteista ja Kiilto on mukana rakentamassa Suomen ensimmäisiä Joutsenmerkittyjä kohteita.

Joutsenmerkki on lähes kaikille kuluttajille tuttu – se on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja kattaa yli 2000 tuotetta ja palvelua. Pohjoismainen ympäristömerkintä on luonut kriteerit, jotka täyttävä rakennus voi saada Joutsenmerkin. Kriteerit on laadittu rakennuksen koko elinkaari huomioiden. Niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon valmistuksen, käytön ja kierrätyksen osalta.

Tietokanta valintojen tukena

Sisäympäristöä koskevat vaatimukset liittyvät materiaaleihin, ilmanvaihtoon, rakentamiseen ja laadunvalvontaan. Vaikutuksia ulkoiseen ympäristöön säädellään valvoen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä, asumisen energiatehokkuutta ja rakennusjätteiden kierrätystä ympäristöystävällisellä tavalla. Talolle laaditaan myös käyttö- ja kunnossapitosuunnitelma.

Joutsenmerkki-sertifioitu rakentaminen uudistaa alaa. Joutsenmerkityn talon kaikkien rakennusmateriaalien ei tarvitse olla Joutsenmerkittyjä, mutta niiden tulee täyttää omalle tuoteryhmälleen asetetut vaatimukset.Kriteerit täyttävät tuotteet löytyvät kemiallisten tuotteiden tietokannasta, josta rakentaja voi käydä tekemässä projektiinsa oikeat valinnat. Ympäristö- ja terveysvaikutusten huomiointi sekä valvonta jo rakennus- ja suunnitteluvaiheessa helpottuu tietokannan avulla.

Taustalla hyvinvointi ja ympäristö

Joutsenmerkkiä voi hakea kokonaiselle kerrostalolle, pientalolle tai vaikka kesämökille. Joutsenmerkittyjä rakennuksia, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, on jo pitkään tehty muissa pohjoismaissa. Nyt tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset täyttäviä rakennuksia on alettu aiempaa innokkaammin suosia myös Suomessa.

Konsepti on havaittu menestyksekkääksi, sillä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava ja terve elinympäristö ovat painavia argumentteja esimerkiksi monille kotia valitseville. Ne lisäävät myös kohteen jälleenmyyntiarvoa, sillä terveeseen, turvalliseen ja kestävään elinympäristöön halutaan panostaa entistä useammin. Rakennuksen hinta ei koostu vain neliöistä tai arkkitehtuurisista valinnoista. Lisäksi aikaa vietetään entistä enemmän sisätiloissa, mikä asettaa sisäilman laadulle uusia vaatimuksia jo rakennusvaiheessa.

Useita kohteita rakenteille

Tällä hetkellä Suomessa on rakenteilla Joutsenmerkitty omakotitalo, kerrostalo, päiväkoteja sekä vapaa-ajan asunto. Valmistuttuaan niistä tulee Suomen ensimmäisiä Joutsenmerkittyjä rakennuksia. Suomen ja koko Pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkki-sertifioitu kesämökki on rakentumassa lounaiseen Suomeen. Tässä projektissa myös Kiilto on mukana märkätilojen tuotteilla.

Kiillon märkätilajärjestelmien tuotteet täyttävät Joutsenmerkin kriteerit. Niitä käytetään myös Joutsenmerkillä sertifioidussa omakotitalossa, joka rakentuu parhaillaan Kaarinaan. Joutsenmerkki takaa, että kohteiden ympäristövaikutuksista on tehty perusteellinen arvio ja asiantuntijat ovat tarkastaneet niiden laatu- ja terveysvaikutukset.

Lyhyesti Joutsenmerkistä

  • Joutsenmerkki-sertifikaatin myöntää Motiva Oy:n alainen Ympäristömerkintä-organisaatio, jonka ympäristömerkintätyötä ohjaa Suomessa Ympäristöministeriö ja Työ- ja Elinkeinoministeriö.
  • Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä.
  • Kiillon tuotteet täyttävät Joutsenmerkin lisäksi myös Nordic Swan Ecolabel –merkin kriteerit, mikä kertoo, että tuotetta voidaan käyttää myös kansainvälisesti ympäristökriteerit täyttävään rakentamisen.
  • Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille, sekä edellä mainittujen rakennustyypeille väliaikaisessa käytössä (moduulit tai väistötilat).
  • Rakentajat hakevat joutsenmerkkiä itse.
  • Lisää Joutsenmerkistä täällä: www.joutsenmerkki.fi

Kuva: Joutsentalo.fi