Jari Kuronen nimitetty Kiillon rakennusliiketoiminnan myynti- ja kehityspäälliköksi

Kiillon rakennusliiketoiminnan projektipäällikkö Jari Kuronen on nimitetty myynti- ja kehityspäälliköksi. Hänen uuteen työnkuvaansa kuuluu yhteistyön ja ratkaisujen kehittäminen ammattiasiakkaiden ja valtakunnallisten rakennusliikkeiden kanssa sekä uusien palveluiden ja liiketoimintojen kartoittaminen. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti ratkaisujen ja erilaisten hankkeiden priorisointiin Kiillon rakennusliiketoiminnan myyntijohdon kanssa.