Itsestään selvä osa hammashuollon asiakaskokemusta vaatii vankkaa ammattitaitoa

Välineiden puhtaus on hammashuollon potilaalle itsestään selvä osa asiakaskokemusta. Korkean tason hygienia on toiminnan ehdoton edellytys. Pienikin hygieniatason hoitotilanteessa kyseenalaistava havainto aiheuttaa potilassuhteeseen vaikeasti paikattavan särön, ja vaarantaa pahimmassa tapauksessa niin potilaan kuin hoitohenkilökunnan terveyden.

Hammashoitoyksikössä hygieniatason on oltava niin hyvä, että potilas voidaan aina hoitaa turvallisesti, vaikka potilaalla tai hoitavalla henkilöllä olisi joko oireeton tai tiedossa oleva infektiotauti. Suun terveydenhuollon haasteena hygieniakäytäntöjen toimivuuden kannalta ovat kuitenkin muun muassa toimenpiteiden luonteen ja vaikeusasteen vaihtelevuus sekä se, että potilaat vaihtuvat usein työpäivän aikana. 

”Alan kirjallisuutta lainaten, välinehuollon tehtävänä on tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä potilaan hoitoa ja tutkimista varten. Välineiden pesu ja puhdistus ovat välinehuoltotyön perusta, sillä välineiden puhtaus on edellytys desinfektion ja steriloinnin onnistumiselle”, sanoo Kiillon ammattipuhtaus ja -hygienia -liiketoiminnan markkinointipäällikkö Arja Seppälä.

Esikäsittely pidentää välineiden käyttöikää ja pienentää tartuntavaaraa

Olennainen osa hygieniakäytäntöjä on eri vaiheissa käytettävien pesuaineiden valinta. Tänä päivänä niiden tehon lisäksi tärkeäksi tekijäksi nousevat myös tuotteiden ympäristövaikutukset. Monille aloille rantautuneen elinkaariajattelun taustalla on ympäristövaikutusten pienentäminen pidentämällä tuotteiden ja työvälineiden käyttöikää.

”Yksi hammashuollossa instrumenttien ja muiden välineiden käyttöikään positiivisesti vaikuttava tekijä on asiantunteva esikäsittely. Esikäsittelyn ensisijaisena tavoitteena on välineiden puhdistaminen ja tartuntavaaran poistaminen mahdollisimman pian välineen käytön jälkeen, jolloin välineitä on turvallista käsitellä. Kun esikäsittely tehdään ympäristöä säästävillä aineilla, työvaiheesta ei synnyt turhaa kuormitusta ympäristölle”, selittää Seppälä.

Käytetyt instrumentit esidesinfioidaan esimerkiksi hammashoitoyksikössä ennen välinehuoltoon viemistä tai ne viedään välinehuoltoon käsittelemättöminä kannellisessa astiassa. Välineiden desinfektiossa on tarkoitus vähentää mikrobien määrä niin pieneksi, että ne eivät voi enää aiheuttaa tartuntaa. Desinfektio tehdään joko lämpödesinfektiona pesukoneessa tai kemiallisesti laajatehoisilla desinfektioaineilla. Suurin osa välineistä voidaan laittaa suoraan pesuun, mutta lämpöherkät tai muuten koneeseen sopimattomat välineet desinfioidaan tartuntavaaran poistamiseksi ennen pesua.

Välineet, joita ei voida pestä välittömästi käytön jälkeen, voidaan suojata suojageelillä, joka estää bakteerien lisääntymisen ja lian kuivumisen kiinni välineeseen. Suojageeli suihkutetaan instrumentin päälle heti käytön jälkeen, ja instrumentti voi olla geelissä jopa 3–5 vuorokautta. Geeliä ei tarvitse huuhdella ennen pesua ja se soveltuu hyvin kaikille materiaaleille. 

Ympäristövaikutukset mitataan prosessissa

Hammashuollossa käytetään paljon herkkiä materiaaleja, joiden pesu edellyttää käytettäviltä aineilta erityisiä ominaisuuksia. Kun ammatilliseen kontekstiin sopivat tuotteet ovat selvillä, kannattaa ympäristövaikutusta arvioida jokaisessa prosessin vaiheessa. Seppälän mukaan luotettavat ja vastuulliset valmistajat kertovat tänä päivänä hyvin avoimesti siitä, millaisia ympäristönäkökulmia tuotteen kohdalla on otettu huomioon esimerkiksi raaka-aineiden, valmistusprosessin, logistiikan, pakkausmateriaalin, tuotteen käytön ja hävitettävyyden suhteen. 

Tänä vuonna 100-vuotta täyttävässä kotimaisessa Kiillossa ympäristönäkökulmiin on kiinnitetty huomiota pitkään. Lähivuosina ne on kuitenkin nostettu entistä kiinteämmin kaiken tekemisen keskiöön ja yritys on tehnyt neljällä eri osa-alueella ympäristövaikutuksia tarkastelevan Lupauksen. Lupauksen kunnianhimoisina tavoitteina on saada yhtiön kaikki toiminnot hiilitasapainoon vuoteen 2028 mennessä, perustaa pakkausvalinnat positiivisiin ympäristövaikutuksiin, tarjota alan parhaat kiertotalousratkaisut palveluna sekä olla alan johtava kiertotalousyritys. 

Desinfioivalla pesukoneella voidaan optimoida lopputulosta

Yksi paikallisen toimijan vahvuuksia on vankka olosuhteiden tuntemus. 

”Kiillon pyrkimys on olla kansainvälisesti paikallinen, eli tuntea vallitsevat olosuhteet kaikissa toimintaympäristöissään markkinajohtajan varmuudella.  Ammattipuhtauden ja -hygienia asiatuntijalta edellytetään hammashuollossa niin terveyteen kuin ympäristöön vaikuttavien näkökulmien ymmärtämistä” Seppälä toteaa.

Välinehuollossa esimerkiksi pesulämpötilat, pesuaineen annostelu ja käytetyn veden määrä vaikuttavat sekä lopputuloksen laatuun, että ympäristöön. Hyvä työkalu näiden tekijöiden optimointiin ovat desinfioivat pesukoneet, jotka puhdistavat välineet 45–55 asteen lämpötilassa ja desinfioivat 85-asteisella vedellä tai höyryllä. Ohjelma sisältää huuhtelun kylmällä vedellä, pesun pesuaineella ja lämpimällä vedellä, huuhtelun ja desinfektion, sekä mahdollisesti myös kuivauksen. Ohjelman kesto on 15–40 minuuttia. Pesukoneesta voidaan valita kestoltaan ja lämpötilaltaan erilaisia ohjelmia tarpeen mukaan. Desinfioiva pesukone soveltuu kaikille lämpöä ja kosteutta kestäville välineille. Väline- ja instrumenttivalmistajan antamia ohjeita tulee toki noudattaa.  

Desinfioivaan pesukoneeseen valitaan hammashuollon instrumenteille sopiva konepesuaine, joka soveltuu alueen vesiolosuhteisiin. 

”Kiillon valikoimasta löytyy pesuaine, joka on tuotekehitetty soveltumaan kaikkiin pohjoimaisiin vesiolosuhteisiin ja sitä voidaan turvallisesti käyttää hammashuollon herkkien materiaalien pesussa”, Seppälä kertoo.