Älykkäissä kaupungeissa on myös älykästä hygieniaa tulevaisuudessa

Blogikirjoituksen takana on Saku Haukijärvi, joka työskentelee Kiillon kehityspäällikkönä tuotekehityksessä keskittyen uusien digitaalisten sovellusten ja palvelujen kehittämiseen.

Lokakuun loppupuolella järjestetty Smart City 2018 keräsi Helsinkiin eri alojen asiantuntijoita ympäri maailman keskustelemaan älykkäistä kaupunkihankkeista ja -palveluista. Kaksipäiväisen konferenssin puheenaiheet vaihtelivat tulevaisuuden asuntovälityksestä ekologisiin viheralueisiin, mutta yhteistä kaikilla aiheilla oli uuden digitaalisen teknologian luomat mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen huomisen kaupungeissa.

Ei haiskahda varsinaisesti Kiillon ydinbisnekseltä. Miksi siis tuotekehityksemme oli edustettuna älykaupunkeja käsittelevässä tilaisuudessa?

Kehitys ei ole enää koskaan niin hidasta kuin nyt

Jokaisen elämä muuttuu merkittävästi digitaalisen kehityksen myötä, asumme ja työskentelemme sitten kaupungeissa tai niiden ulkopuolella. Muutos on jo käynnissä.

Emme enää istu kahdeksaa tuntia päivässä konttorilla, vaan teemme töitä mahdollisuuksien mukaan etänä. Asioinnit virastoissa ja julkisissa palveluissa hoidamme verkossa, kuten myös ostokset. Virtuaalitodellisuus saattaa ainakin osittain korvata lähiopetuksen kouluissamme. Maksamme mieluummin käytöstä kuin omistamisesta – tämä näkyy esimerkiksi suoratoistopalvelujen suosiossa. Sama trendi jatkaa kasvuaan niin kuluttajien kuin yritysasiakkaiden käyttäytymisessä.

Kiilto on ja haluaa tulevaisuudessa olla läsnä kaikkien suomalaisten arjessa. Jotta pystymme jatkossakin tarjoamaan toimivia, elämää helpottavia ja arvoa tuottavia tuotteita ja palveluja, on meidän ymmärrettävä kehityksen mukanaan tuomat muutokset ja nähtävä niissä uusia mahdollisuuksia.

Digitaalinen teknologia muokkaa myös puhtautta ja hygieniaa

Kuten kaupunkihankkeet tähtäävät houkuttelevien kaupunkien luomiseen tuomalla jokapäiväisen elämän digiaikakaudelle, myös Kiillon tulevissa tuotteissa ja palveluissa halutaan viedä puhtausalaa eteenpäin uutta teknologiaa hyödyntämällä. Digitaalinen teknologia on työkalu, joka oikein käytettynä auttaa meitä luomaan jotain todella merkityksellistä. Ohessa muutama esimerkki selventämään, mitä tällä tarkoitan.

Ympäristö on aina ollut meille tärkeä, ja haluamme jatkossakin kantaa kortemme kekoon sen suojelemiseksi. Uusi teknologia antaa tähän työhön vielä paremmat valmiudet. Pystymme vähentämään hukkaa tuotteiden valmistuksessa ja käytössä, parantamaan pakkausten kierrätettävyyttä ja hyödyntämään sivutuotteita entistä tehokkaammin.

Tarjoamme asiakkaillemme laitteita ja koneita palveluina, mikä minimoi omistamisen tarpeen. Käytännössä asiakas maksaa vain puhtaasta pinnasta, käytetystä kemiasta tai desinfioidusta tilasta. Kiilto auttaa asiakkaitaan saavuttamaan mahdollisimman suuren hyödyn mahdollisimman vähillä resursseilla. Vuokrakäytössä olevan laitteen elinkaari on myös yleensä pidempi ja kierrätysaste korkeampi. Resurssitehokkuus ja omaisuuden jakaminen ovat kiertotalouden avaintermejä.

Älykkäät rakennukset säästävät käyttökustannuksia, säätävät itse ilmastointia ja muuttavat valaistusta asukkaiden mieltymysten mukaisesti. Entä jos ne voisivat itse myös auttaa ylläpitämään tilojen hygieniaa ja viestiä reaaliaikaisesti siivoustarpeestaan? Teknologia mahdollistaa tämän kaiken. Maailmankuulun McKinsey Global Institute -konsulttiyrityksen Jaana Remes arvioi puheenvuorossaan, että hygieniaa parantavat älykkäät sovellukset voisivat vähentää kaupunkien tautitaakkaa jopa 15%. Otamme haasteen vastaan. Oma Ultrahack-toimeksiantomme poikikin jo tähän tähtäävän pilottiprojektin tänä syksynä.

Toimivat ratkaisut luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa 

Käyttäjäkeskeisyys sekä jatkuva kehittäminen ja uusiutuminen toistuivat lähes jokaisen tapahtumassa puheenvuoron pitäneen suusta, kun kyse oli fiksujen tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tuote tai palvelu on toimiva vain silloin, jos se aidosti vastaa käyttäjän tarpeeseen. Sen tulee olla myös linjassa hänen arvojensa kanssa. Ne parantavat kuluttajien elämänlaatua ja tuottavat mitattavaa arvoa yritysasiakkaille. Vain yhteistyö mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen sekä odotusten ylityksen.

Muutoksen vauhti kiihtyy entisestään. Sen keskellä on pidettävä kiinni jatkuvasta kehittämisestä ja uusiutumisesta, sillä paras ratkaisu tänään ei välttämättä toimi sellaisenaan enää huomenna.