M1-sisäilmaluokitus
LEED
Avainlippu

Sitol 6106
PVOH-liima

Sitol 6106 on polyvinyylialkoholipohjainen liima kipsilevyn valmistukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä pestävyys

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sitol 6106:a käytetään kipsilevyjen valmistukseen. Liima kuivuu hitaasti ja muodostaa lujan liimasauman.

PakkauskokoTuotekoodi
Sitol 6106 kontti T3949.992
Tyyppi/sideaine

Polyvinyylialkoholiliima

Tiheys/ominaispaino

1,05 kg/dm³ ( 20°C)

pH

7

Viskositeetti

1 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
LEED
Avainlippu