Sitol 4638
PVAc-liima

Sitol 4638 -liimaa käytetään kartongin laminoinnissa. Sen telaominaisuudet ovat erinomaiset.

Edut ja ominaisuudet

  • Kartongin laminointiin
  • Hyvät levitysominaisuudet

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Tuotetta voidaan käyttää paperin, kartongin ja aaltopahvin liimaukseen erityisesti laminointiliimaukseen.

PakkauskokoTuotekoodi
Sitol 4638 15 kg T3936.015
Sitol 4638 Schütz cont T3936.996
Tyyppi/sideaine

PVAC

Tiheys/ominaispaino

1,1 kg/dm³ ( 20°C)

pH

7

Viskositeetti

1 100 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Käyttölämpötila

+18...+25 °C

Varastointi

Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöohje

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä.
Kuivunut tuote poistetaan ksyleenillä.


Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu