Proset S 50 H
Vahvasti hapan kiertopesuaine

Matalavaahtoinen, sulfamiinihappopohjainen pesuaine, joka puhdistaa liuottamalla saostumat.

Edut ja ominaisuudet

  • Vahvasti hapan

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Tuote on tarkoitettu happoliukoisten saostumien ja täyteainejäämien poistoon prosessiputkistoista, lämmönvaihtimista, laitteiden pinnoilta sekä paperikoneen viiroista ja huovista.

pH

Tuotteen pH: 0.5

Tiheys

Tiheys 1070 g/dm3

Valmistusmaa

SUOMI

PakkauskokoTuotekoodiGTIN
1 x 1000 l 424607 6417964481600
Varastointi

Lämmin varasto yli +15 oC lämpötilassa. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Kuljetus ja säilytys erillään aktiiviklooria sisältävistä aineista.

Käyttöohje

2-20%

Huomioitavaa

Varmista, että laitteistot ja pestävät kohteet kestävät sulfamiinihappoa sekä käyttäjät varustautuvat asianmukaisin suojavarustein. Tuotteen raakaaineet täyttävät FDA:n ja BGW:n asettamat vaatimukset elintarvikepakkausten valmistukselle.