Proset S 50 H
Vahvasti hapan kiertopesuaine

Matalavaahtoinen, sulfamiinihappopohjainen.

Edut ja ominaisuudet

  • Vahvasti hapan

Tuote on matalavaahtoinen, sulfamiinihappopohjainen pesuaine, joka puhdistaa viirat ja huovat sekä putkistot ja pinnat liuottamalla niihin kertyneet saostumat.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Tuote on tarkoitettu happoliukoisten saostumien ja täyteainejäämien poistoon prosessiputkistoista, lämmönvaihtimista, laitteiden pinnoilta sekä paperikoneen viiroista ja huovista.

pH

Tuotteen pH: 0.5

Tiheys

Tiheys 1070 g/dm3

Valmistusmaa

SUOMI

PakkauskokoTuotekoodiGTIN
1 x 1000 l 424607 6417964481600
Varastointi

Lämmin varasto yli +15 oC lämpötilassa. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Kuljetus ja säilytys erillään aktiiviklooria sisältävistä aineista.

Käyttöohje

2-20%

Huomioitavaa

Varmista, että laitteistot ja pestävät kohteet kestävät sulfamiinihappoa sekä käyttäjät varustautuvat asianmukaisin suojavarustein. Tuotteen raakaaineet täyttävät FDA:n ja BGW:n asettamat vaatimukset elintarvikepakkausten valmistukselle.