Kiiltomelt V 160
Sulateliima

Kiiltomelt V 160 on yleiskäyttöinen EVAC-sulateliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen käyttölämpötila
  • Soveltuu mm. papeririisin käärintään

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt V 160 sulateliimaa käytetään aaltopahvi- ja kartonkipakkauksien sulkemiseen ja muodostamiseen sekä paperiteollisuudessa automaattisilla pakkauslinjoilla. Liimaa voidaan käyttää selvästi alhaisemmilla käyttölämpötiloilla kuin tavanomaisilla sulateliimoilla on totuttu, jolloin kunnossapitotöiden tarve vähenee. Liimassa käytetyt raaka- aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt V 160 10 kg T7246.010
Kiiltomelt V 160 500kg Bigbag T7246.500
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

32%

Värit

Kellertävä

Pehmenemispiste

103 °C DIN 52011

Viskositeetti

1300 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Avoin aika

Lyhyt (130 °C)

Käyttölämpötila

120 - 150 °C

Pakkauskoot

10 kg, 500 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 32%