Kiiltomelt V 157 blue
Sulateliima

Kiiltomelt V 157 sininen on EVAC-sulateliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Alhainen käyttölämpötila
  • Soveltuu mm. kartonkirullan pakkaamiseen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt V 157 sinistä käytetään rullankäärintään automaattisilla pakkauslinjoilla paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Liimaa voidaan käyttää selvästi alhaisemmilla käyttölämpötiloilla kuin tavanomaisilla sulateliimoilla on totuttu. Kiiltomelt V 157 sinistä käytettäessä kunnossapitotöiden tarve vähenee. Liimassa käytetyt raakaaineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaan.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt V 157 sininen 10 kg T7209.010
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

27%

Värit

sininen

Pehmenemispiste

92 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1 700 mPas, 140 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

keskipitkä (130 °C)

Käyttölämpötila

120 - 150 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu
GREEN CONTENT 27%