Kiiltomelt V 130
Sulateliima

Laminointiliima paperikääreen pinnoittamiseen ja sulkemiseen kuumasaumaamalla.

Edut ja ominaisuudet

  • laminointiliima
  • matala käyttölämpötila

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt V 130 -liimaa käytetään paperin laiminointiin sovelluksissa, joissa laminoitu paperikääre suljetaan kuumasaumaamalla.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt V 130 10 kg T7208.010
Värit

Vaalea

Pehmenemispiste

77 °C DIN 52011

Viskositeetti

900 mPas, 140 °C 100 s¯¹

Käyttölämpötila

120 - 150 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää telalevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu