Kiiltomelt PS 130 beige
Sulateliima

Kiiltomelt PS 130 beige on EVAC-pohjainen sulateliima profiilipinnoitukseen.

Edut ja ominaisuudet

  • M1-hyväksytty
  • Soveltuu mm. melamiinipaperikalvolle

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt PS 130 on profiilipinnoitussulateliima, jota käytetään erityisesti profiilipinnoitukseen melamiinipaperikalvolla. Liima täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt PS 130 beige 15 kg T7318.015
GREEN CONTENT, uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden osuus

14%

Värit

beige

Pehmenemispiste

85 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

10 000 mPas, 180 °C, 5 s¯¹

Käyttöolosuhteet

+18 - 22 °C

Käyttölämpötila

180 - 210 °C (levitystelalla)

Pakkauskoot

15 kg

Ilman kosteus

60 – 70 % RH

Puun kosteus

7 - 10 %

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta.

Käyttöohje

Liima sulatetaan liimasäiliössä. Koneen ajonopeus säädetään 20-70 m/min. Jos ajonopeus on suositeltua alhaisempi, liiman lämpötilaa levitystelalla nostetaan, ettei liima jäähtyisi liikaa ennen puristusvaihetta. Pitempien taukojen ajaksi liiman lämpötilaa tulee laskea, koska muutoin liiman tartuntaominaisuudet ja juoksevuus saattavat heikentyä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Avainlippu
GREEN CONTENT 14%