Kiiltomelt EVO V 90
Sulateliima

Kiiltomelt EVO V 90 on polyolefiinisulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä terminen stabiilisuus
  • Alhainen käyttölämpötila
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Alhaisempi liiman kulutus
  • Hajuton ja väritön
  • Nopea

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt EVO V 90 on nopeasti sitova, väritön ja hajuton sulateliima, joka soveltuu pakkausliimaksi esim. elintarviketeollisuuteen. Liimaa käytetään aaltopahvi- ja kartonkipakkauksien muodostamiseen ja sulkemiseen. Liimalla on hyvä terminen stabiilisuus. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 mukaan. Lisäksi liima täyttää sekä elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien kehysasetus (EY) N:o 1935/2004:n, GMP-asetus (EY) N:o 2023/2006:n hyvistä
tuotantotavoista, Elintarvikelaki L 23/2006:n että muoviasetus (EU) 10/2011:n.

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt EVO V 90 10 kg T7202.010
Tiheys/ominaispaino

0,94 kg/dm³

Värit

väritön

Pehmenemispiste

73 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1500 mPas, 100 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

lyhyt

Käyttölämpötila

90 - 120 °C

Pakkauskoot

10 kg

Varastointi

Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu