Kiiltomelt EVO 25
Sulateliima

Kiiltomelt EVO 25 on polyolefiinisulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.

Edut ja ominaisuudet

  • Hyvä terminen stabiilisuus
  • Soveltuu elintarvikepakkauskäyttöön
  • Hyvä suutinkäyttäytyminen
  • Erittäin nopea
  • Hajuton ja väritön

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiiltomelt EVO 25 on erittäin nopeasti sitova, pakkausteollisuuden sulateliima. Sen ominaisuudet on optimoitu hyvän suutinkäyttäytymisen takaamiseksi. Liima on väritön ja hajuton ja sillä on hyvä terminen stabiilisuus. Kiiltomelt EVO 25 soveltuu paperin, aaltopahvin, kartongin ja PE-pinnoitetun kartongin liimaukseen mm. elintarviketeollisuudessa. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan

PakkauskokoTuotekoodi
Kiiltomelt EVO 25 10 kg T7259.010
Värit

Valkoinen

Pehmenemispiste

110 °C (DIN 52011)

Viskositeetti

1 400 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Avoin aika

Lyhyt

Käyttölämpötila

150 - 180 °C

Käyttöohje

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko- tai siirtovarsilevitystä.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Elintarvikekontaktimateriaalihyväksyntä
Avainlippu